• OBJAVLJENO: 22.01.2010.
Posjeta predstavnika Agencije za vodno područje rijeke Save Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

Iz rezervnih sredstava Agencije interventno će biti izdvojeno 100.000 KM za pomoć općini Pale-Prača!

agencija-za-vodno-podrucje-b.jpg

S ciljem upoznavanja lokalnih zvaničnika sa planiranim aktivnostima i finansijskim planom Agencije za vodno područje rijeke Save u 2010. godini, na inicijativu Agencije, 21.01.2010. godine u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde održan je radni sastanak kojem su, pored premijera BPK Goražde Nazifa Uručija i ministra privrede Mustafe Kurtovića, prisustvovali i direktor Agencije Sejad Delić sa saradnicima te načelnici općina u sastavu kantona Muhamed Ramović, Asim Zec i Zijad Kunovac.

agencija-za-vodno-podrucje-b2.jpg

Budžet Agencije za ovu godinu odobren je u iznosu od 12,5 miliona KM, od čega se značajna sredstva izdvajaju za regulisanje zakonskih obaveza, izradu projektne dokumentacije te investiciono održavanje vodnih objekata u vlasništvu Federacije, dok su za potrebe koje se odnose na vodotoke prve kategorije u 2010. godini izdvojena sredstva u visini od 3,5 miliona KM.

Prema onome što se moglo čuti, za projekte u sektoru voda lokalnim zajednicama BPK Goražde u 2010. godini iz budžeta Agencije biće odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 160.000,00 KM, od čega 90.000,00 KM općini Goražde za čišćenje korita rijeke Drine i 70.000,00 KM općini Foča-Ustikolina za uređenje ušća rijeke Koline.

Obrazlažući razloge za donošenje ovakve odluke, direktor Agencije kazao je:
„Mi smo za BPK Goražde izdvojili određena sredstva i ta sredstva su znatno veća od onoga što BPK uplaćuje po osnovu vodnih naknada. Velike poplave bile su u vodotoku druge kategorije u koji spada i Prača, koja se izlila i napravila velike štete. Mi smo u zadnje dvije godine za regulaciju korita rijeke Prače dali negdje oko 450.000,00 KM. Međutim, potrebna su znatno veća finansijska sredstva da bi se to saniralo i mi ćemo iz rezervnih sredstava interventno izdvojiti 100.000,00 KM. Zamolio sam načelnike i premijera da pokušamo iznaći dodatna sredstva, kako bi, zajedničkim snagama i sredstvima, uradili što više na regulaciji korita Prače i da više ne dozvolimo da ta naselja budu poplavljena“.

agencija-za-vodno-podrucje-b3.jpg

Lokalnim zajednicama na području kantona Agencija je u 2008. godini dodijelila sredstva u iznosu od 545.000,00 KM, odnosno, sredstva u iznosu od 555.000,00 KM u 2009. godini. Komentarišući iznos odobrenih sredstava za 2010. godinu, ministar Kurtović kazao je:
„Dobro je da smo ovom prilikom istaknuli sve ono pozitivno što je do sada uradila Agencija vezano za obaloutvrdu u užem gradskom jezgru Goražda te fekalni kolektor. Dosta je urađeno sa stanovišta pomoći privrednim subjektima oko izrade kvalitetne projektne dokumentacije za izradu uređaja za prečišćavanje otpadnih i tehnoloških voda. Istovremeno, računamo na pomoć Agencije u pogledu obaveza HE Višegrad u odnosu na glavni kolektor i uređaj za prečišćavanje u Kopačima, a to su dodatni projekti koje ćemo zajednički raditi u ovoj godini. Danas smo dobili uvjeravanje direktora Agencije i njegovih saradnika da će se reblansom budžeta Agencije za ovu godinu obezbijediti dodatna pomoć općinama BPK Goražde za najvažnije projekte.“

Što se tiče sredstava odobrenih općini Goražde za ovu godinu, načelnik Ramović izrazio je nezadovljstvo, a vezano za štete na području općine Goražde izazvane poplavama, nečelnik je kazao da je sagledano stanje u šest mjesnih zajednica na području općine te da je komisija sačinila zapisnik o nastalim štetama. Za potrebe sanacije ovih šteta, prema riječima načelnika, općina Goražde će podnijeti aplikaciju za dodjelu dodatnih sredstava koja bi trebala biti obezbijeđena rebalansom budžeta Agencije za 2010. godinu. Isto tako naglasio je da najveću pomoć, ipak, treba obezbijediti općini Pale-Prača koja je zbog zadnjih poplava pretrpjela najveće štete.

agencija-za-vodno-podrucje-b1.jpg

Kako još uvijek nije sačinjena konačna procjena štete zbog poplava na području općine Pale-Prača i uzimajući u obzir da za sada ne postoje raspoloživa sredstva za saniranje svih nastalih šteta, načelnik općine Asim Zec ovom prilikom je istaknuo:
„Prača je vodotok druge kategorije i ona je u nadležnosti kantona. Iz tog razloga, Agencija nije mogla planirati ovu općinu ni u bilo kojem projektu, jer to ne bi bilo zakonito. Trebalo bi pokušati da država obezbijedi sredstva za nerazvijena područja i mora doći do izmjena zakona. Ovdje se radi o rijekama koje se ulijevaju u rijeke prve kategorije i to se mora posmatrati kao sliv. Mislim da kod ljudi u Agenciji postoji dobra volja i da će oni pokušati da pomognu, pogotovo, što je u ovoj općini proglašeno stanje elementarne nepogode, a štete su ogromne.“

Kako stvari sada stoje, do rebalansa budžeta Agencije za vodno područje rijeke Save i budžeta BPK Goražde za 2010. godinu, tri općine će za rješavanje brojnih problema u sektoru voda u ovoj godini dobiti sredstva u ukupnom iznosu od 410.000,00 KM, uključujući u taj iznos i interventna sredstva Agencije u iznosu od 100.000,00 KM.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.