• OBJAVLJENO: 22.01.2010.
Održana press konferencija Obrtničke komore BPK Goražde

Prezentiran novi Zakon o obrtu!

vijest-obrtnicka-komorab220110.jpg

U organizaciji Obrtničke komore BPK Goražde, u prostorijama Ministarstva za privredu 22.01.2010. godine održana je press konferencija na kojoj je prezentiran novi Zakon o obrtu Federacije BiH koji je stupio na snagu 01.01.2010. godine.

Prema riječima predsjednika Skupštine Obrtničke komore BPK Goražde Seja Delja, novi Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima je širi, napredniji, demokratičniji i obrtnicima pruža brojne pogodnosti u odnosu na raniji zakon. Te pogodnosti se naročito ogledaju u ukidanju komisija koje su ranije izdavale dozvolu za minimalne tehničke uslove rada, skraćivanju vremena procesa registracije djelatnosti, mogućnosti zatvaranja obrtničkih radnji bez prethodnog izmirenja obaveza, te mogućnosti brze registracije poljoprivredne djelatnosti kao obrtničke djelatnosti.

vijest-obrtnicka-komorab220110b2.jpg

Novi zakon predviđa i obavezno plaćanje članarine Obrtničkoj komori, što ranije nije bio slučaj, jer se članarina plaćala na dobrovoljnoj osnovi. Tako će obavezu plaćanja članarine imati svi obrtnici koji imaju registrovanu obrtničku djelatnost i lica uposlena kod registrovanih obrtnika, dok je za trgovačka i privredna društva plaćanje članarine dobrovoljno. Za vlasnike obrta, osnovu za obračun članarine činit će dohodak, za lica uposlena kod obrtnika bruto plata, a za privredna i trgovačka društva osnova za obračun članarine će biti ostvarena dobit. Visina stope za obračun članarine, za čiju naplatu ne postoji zastara, je 0,50%.

U kratkom obraćanju potpredsjednika Obrtničke komore BPK Goražde Aziza Rahmana, istaknuto je da bi Skupština BPK Goražde trebala donijeti uredbu o oslobađanju niskoakumulativnih djelatnosti od plaćanja poreza te da bi se u budžetu kantona trebao osigurati iznos sredstava u fiksnom procentu za pomoć obrtnicima. Takođe, istaknuo je da bi Kantonalna uprava za inspekcijske poslove trebala više raditi na smanjenju rada na „crno“.

Podsjetimo da su u budžetu Ministarstva za privredu u 2010. godini za podsticaj obrta na području BPK Goražde planirana sredstva u iznosu od 61.000,00 KM, što je na istom nivou kao i prošle godine.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.