• OBJAVLJENO: 05.02.2010.
Članovima Vlade prezentirana Prostorna osnova za izradu Prostornog plana BPK Goražde

prezentirana-prostorna-osnova-prosto-plana-b050210.jpg

Usvajanje Prostorne osnove za izradu Prostornog plana za područje BPK Goražde u periodu 2008-2028 godina, sačekaće narednih desetak dana nakon što ministri u Vladi BPK Goražde daju sugestije, prijedloge i primjedbe koji bi se mogli ugraditi u ovaj dokument. Ovo je odluka Vlade BPK Goražde kojoj je Urbanistički zavod RS- a prezentirao Prostornu osnovu.

Podsjetimo da je Skupština BPK Goražde još u februaru 2008. godine donijela odluku o pokretanju postupka izrade Prostornog plana BPK Goražde. Najveći dio aktivnosti od pokretanja procedure do danas obavilo je Ministarstvo urbanizma, prostornog uređenja i građenja BPK Goražde, od pripreme obimne dokumentacije do izbora najpovoljnijeg ponuđača, o čemu je i resorni ministar Vladimir Nedimović podnio detaljan izvještaj koji je Vlada BPK Goražde usvojila.

Nosilac izrade prostorne osnove je Urbanistički zavod Republike Srpske, a magistar Borislav Bijelić, šef stručnog tima za izradu Prostornog plana temeljito je upoznao ministre sa dokumentom koji obuhvata najznačajnije elemente na kojima će se temeljiti budući Prostorni plan BPK Goražde. Prethodno su obavljene i potrebne rasprave u općinama u sastavu kantona te sastanci Savjeta prostornog plana, a date primjedbe uvrštene su u ovaj dokument. Ovom prilikom je istaknuto da pomalo čudi što javnoj raspravi u općini Goražde nisu prisustvovali predstavnici ove općine na čiju teritoriju se odnosi i najveći dio ove Prostorne osnove, a u konačnici i Prostornog plana. Savjet Prostornog plana Prostornu osnovu ocijenio je prihvatljivom, kao i Sinteznu verziju Prostorne osnove plana , zajedno sa Studijom ranjivosti prostora BPK Goražde. S druge strane, uz prezentaciju Prostorne osnove, napomenuto je da se paralelno sa izradom Plana za područje ovog kantona radi i Prostorni plan Federacije BiH, no bez obzira što ove aktivnosti kasne, biće obavezno njihovo usaglašavanje. Takođe u napomenama je i prijedlog Savjeta Prostornog plana da se pokrenu aktivnosti da Skupština BPK Goražde, područje rijeke Drine i dolinu rijeke Prače proglasi područjima od posebnog interesa za BPK Goražde u cilju obezbjeđenja uslova za što bolja prostorno planska rješenja, posebno, iz oblasti turizma te zbog zaštite dolina rijeka Drine i Prače. Nosilac izrade Prostorne osnove u ovoj fazi, na prijedlog Savjeta, nije tretirao ni elektroenergetske objekte na rijeci Drini, sve dok oni ne budu definisani Federalnim prostornim planom kao dokumentom više vrijednosti, obzirom da je izgradnja ovih objekata u nadležnosti Federacije BIH , ali i shodno postojećim odlukama općinskih vijeća Goražde i Foča-Ustikolina koji ne dozvoljavaju gradnju.

prezentirana-prostorna-osnova-prosto-plana-b1050210.jpg

Tokom rasprave o Prostornoj osnovi, niz primjedbi na predočeni prijedlog dokumenta uputili su ministri Mustafa Kurtović i Demir Imamović, počev od podataka o broju stanovnika ili pak naselja na ovom području, o kojima očito postoje različita statistička uporišta, a istakli su da nedostaje vizija razvoja u skoro svim oblastima koji tretiraju industrijski razvoj, saobraćajnu, komunalnu i drugu infrastruku pa i oblasti kulture i sporta. Naglasili su, naime , da je riječ o planu koji će tretirati razvoj ovog područja u narednih 20 godina, tražeći da se njihove sugestije uvrste u Prostornu osnovu. Ministar Vladimir Nedimović pojašnjavao je s druge strane, da je riječ o osnovi za budući plan, no zajednički je stav da usvajanje Prostorne osnove sačeka ugradnju svih primjedbi i sugestija koje bi u vrlo kratkom roku trebali dostaviti ministri, kako bi Vlada zauzela konačan stav, ali i dat odgovarajući rok Urbanističkom zavodu da ugradi primjedbe u Prostornu osnovu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.