• OBJAVLJENO: 22.02.2010.
Održana press konferencija u Ministarstvu unutrašnjih poslova BPK-a Goražde

Prezentiran Izvještaj o radu u 2009. i Program rada za 2010. godinu

mup_220210b.jpg

Ministar za unutrašnje poslove BPK-a Goražde Nusret Sipović, sa saradnicima održao je 22.02.2010.godine press konferenciju na kojoj je prezentiran Izvještaj o radu kantonalnog MUP-a u 2009.godini, kao i planirane aktivnosti u ovoj godini.

Ministar Sipović je na početku istaknuo da je stanje sigurnosti na području BPK-a zadovoljavajuće i da građani imaju razloga za zadovoljstvo ovim stanjem u odnosu na ostatak Federacije, budući da statistički pokazatelji za čitavu Federaciju, konstantno, svrstavaju ovaj kanton među najsigurnije kantone.

mup_220210b1.jpg

Od normativno-pravnih akata koji su, prema programu Skupštine BPK-a Goražde, trebali biti usvojeni u prošloj godini, jedino su izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima dobile „zeleno svjetlo“, dok su Zakon o unutrašnjim poslovima i Zakon o nabavci, držanju i nošenju vatrenog oružja i municije, trenutno, u fazi usaglašavanja sa ostalim kantonima i njihovo usvajanje planirano je u ovoj godini.

Ministarstvo je, prema riječima ministra Sipovića, u formi nacrta bilo pripremilo i Zakon o spriječavanju nereda na sportskim takmičenjima, ali prema mišljenju koje je ovo ministarstvo dobilo iz Ministarstva pravosuđa, za donošenje ovog zakona nadležno je Ministarstvo za obrazovanje, te je im je ovaj nacrt i upućen.

mup_220210b2.jpg

Govoreći o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima, koji je usvojen na početku 2009.godine, ministar Sipović je naglasio da je u ovom Zakonu promijenjeno dotadašnje stanje kada je u pitanju mogućnost napredovanja policijskih službenika u neke veće činove i gdje su napravljeni određeni limiti kada je u pitanju školska sprema i mogućnost napredovanja u školskim spremama. Na osnovu toga je u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u Upravi policije izvršeno unaprijeđenje značajnog broja policijskih službenika, čime je otvoren prostor za primanje novog kadra. Ovim unaprijeđenjem oslobođene su tri pozicije mlađih inspektora, za prijem iz građanstva. Konkurs je u završnoj fazi i prema riječima ministra, vrlo brzo, Ministarstvo će uputiti tri kadeta za čin mlađi inspektor na obuku u Policijsku akademiju, a nakon toga, oni će postati uposlenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova BPK-a.

U prošloj godini Ministarstvo je realizovalo i nabavku opreme u vrijednosti od 44.000 KM. Radi se o nabavci pištolja, dijela informatičke opreme, dva službena motorna vozila, te ronilačke i alpinističke opreme Jedinici za podršku.

Kada su u pitanju planovi Ministarstva za 2010.godinu, Ministarstvo će i u ovoj godini staviti prioritet na održavanju stanja sigurnosti građana i njihove imovine na prostoru našeg Kantona i raditi na stvaranju pretpostavki, kako zakonskih tako i materijalnih, da bi se to ostvarilo.

Što se tiče nabavke opreme za tekuću godinu, na kolegiju Ministarstva postignut je dogovor da se planirana sredstva za nabavku opreme u tekućoj godini usmjere na opremanje kancelarija za zakonito presretanje telekomunikacionih uređaja i zaštitu tajnih podataka. Sredstva za te namjene predviđena su u iznosu od 40.000 KM.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.