• OBJAVLJENO: 05.03.2010.
Održan zajednički sastanak zvaničnika BPK Goražde, direktora fondacije ODRAZ i načelnika opštine Novo Goražde

Potpisan Memorandum o razumijevanju vezano za realizaciju projekta rekonstrukcije i sanacije lokalnog puta između dva entiteta

sastanak-odraz-i-opcina-gorazde-b-050310b.jpg

Na inicijativu premijera BPK Goražde Nazifa Uručija, 05.03.2010. godine održan je sastanak sa direktorom Fondacije za održivi razvoj Federacije BiH Safetom Dautom i načelnikom opštine Novo Goražde Daliborom Neškovićem, na kojem je razgovarano o realizaciji projekta rekonstrukcije i sanacije lokalnog puta Goražde – Kazagići – Hubjeri- međuentitetska linija F BiH – RS – Hubjeri – Brijest – Pitino polje – Zapljevac. Sastanku su, takođe, prisustvovali i ministri u Vladi BPK Goražde Mustafa Kurtović i Muhidin Pleh, poslanik sa područja BPK Goražde u Predstavničkom domu Parlamenta F BiH Fehim Pleh te predsjednici mjesnih zajednica Goražde III i Hubjeri Esad Šubo i Meho Hubjer.

sastanak-odraz-i-opcina-gorazde-b-050310b1.jpg

sastanak-odraz-i-opcina-gorazde-b-050310b2.jpg

Sam projekt, čija je vrijednost oko 500.000,00 KM iniciran je još 2005. godine, ali su se tek sada stekli osnovni uslovi za njegovu realizaciju, obzirom da ni općine, niti kanton nisu bili u mogućnosti finansirati ovaj projekt iz vlastitih sredstava.

Kao rezultat svih ranijih razgovora, danas je potpisan i Memorandum o razumijevanju kojim je iskazan zajednički interes za realizaciju pomenutog projekta, a Memorandum su potpisali premijer BPK Goražde Nazif Uruči, načelnik općine Goražde Muhamed Ramović te načelnik opštine Novo Goražde Dalibor Nešković.

Ovom prilikom zvaničnici BPK Goražde izrazili su zahvalnost direktoru ODRAZ-a na dosadašnjoj saradnji, jer je ova fondacija, još od svog osnivanja, učestvovala u finansiranju projekata značajnih za razvoj našeg kantona.

Općina Goražde zvanično je podnijela aplikaciju za ovaj projekt prema fondaciji ODRAZ i on se sada nalazi u proceduri odobravanja. S tim u vezi, direktor ODRAZ-a Safet Daut, kazao je:

„Kao institucija Vlade F BiH nadležni smo za realizaciju infrastrukturnih projekata na području Federacije, ali isto tako i za učešće u realizaciji međuentitetskih i općinskih projekata, tako da nema nikakvih formalnih prepreka za realizaciju ovog projekta. Bez obzira na sve teškoće i probleme, ne vidim razlog da, u okviru raspoloživih sredstava, ta dionica ne bude prihvaćena i realizovana u toku ove godine. Naravno, za to će trebati podrška i drugih institucija – prvenstveno mislim na državno Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i dva entitetska ministarstva za raseljena lica i izbjeglice, uz učešće kantona i općina, u skladu sa raspoloživim sredstvima.“

O značaju projekta za stanovništvo koje živi na ovom dijelu desne obale rijeke Drine, najbolje govori činjenica da su i sami stanovnici mjesnih zajednica, i pored veoma teške materijalne situacije, spremni vlastitim sredstvima učestvovati u realizaciji projekta.

„Sretna okolnost je što su subjekti, zainteresovani za ovaj projekt, prije svega lokalne zajednice, kanton i fondacija ODRAZ, a važno je da su i građani izrazili spremnost da učestvuju radom na rekonstrukciji. Očekivati je da ćemo zajedničkim naporima, još u ovoj godini, nastojati obezbijediti i realizovati sredstva za rekonstrukciju putne komunikacije od značaja za stanovnike sa obje strane entitetske linije“- kazao je ovom prilikom premijer Uruči.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.