• OBJAVLJENO: 27.12.2012.
Sastanak predstavnika Vlade, menadžmenta i uposlenih mljekare Milgor i UG Farmer
Postignuta načelna saglasnost o pokretanju stečajnog postupka u mljekari Milgor
Sastanak

Sastanak

Nakon brojnih pokušaja da se riješi status mljekare Milgor, danas je u zgradi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održan sastanak na kojem je postignut načelni dogovor o pokretanju stečajnog postupka u ovoj mljekari koji je, s obzirom na trenutne okolnosti, ocijenjen kao najbolje moguće rješenje ovog dugogodišnjeg problema.

Sastanku su prisustvovali premijer BPK Goražde Emir Frašto, ministar za privredu Demir Imamović, v.d. direktora mljekare Murat Rašidović, predstavnici menadžmenta i uposlenih mljekare te predstavnici UG Farmer.

– Danas smo se dogovorili da predložimo moguće rješenje da ova mljekara ide u stečaj i da se stečajnim postupkom obezbijedi da je neko od zainteresiranih kupaca kupi i da se opet radi na njenom pokretanju – kazao je v.d. direktora mljekare Murat Rašidović.

Sastanak

Sastanak

Ministarstvo za privredu je i u protekloj godini uložilo značajne napore u iznalaženje rješenja za probleme u mljekari Milgor koja je prestala s radom još 2007. godine.

– Mi smo tokom 2011. godine pokrenuli aktivnosti na rješavanju pitanja mljekare „Milgor“. U mjesecu novembru bio je plan da se to sporazumno riješi, da se preuzmu obaveze i da se krene u revitalizaciju mljekare. Nažalost, iz razloga što određene strane povjerilaca nisu pristale na sporazum nije se ništa uradilo i taj proces je bio zakočen nekoliko mjeseci.

U mjesecu maju napravili smo kompletan plan i elaborat sa dvije varijante, među kojima je bila i varijanta za pokretanje mljekare koja je koštala negdje oko 1.000.000 KM koja bi se realizovala u saradnji sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Nažalost, do danas ta aktivnost nije okončana.

Ovo je već drugi sastanak nove Vlade po pitanju mljekare Milgor. Na osnovu prijedloga UG Farmer i mljekare Milgor, Vlada je zainteresovana da pomogne i u ovoj drugoj varijanti koja se tiče stečaja i da na neki način zaštitimo proizvođače mlijeka i da omogućimo da se pokrene stečajni postupak i u procesu stečaja da se pronađe strateški partner koji bi mogao ući u mljekaru Milgor i omogućiti njeno pokretanje – kazao je resorni ministar Demir Imamović.

Sastanak

Sastanak

 

Stečajni postupak trebao bi biti pokrenut uskoro, a sredstva za njegovo pokretanje osigurat će Vlada BPK Goražde.

– Vladi će biti predložena odluka o rezervisanju određenih sredstava. Mislim da će taj prijedlog u januaru biti pred Vladom i najvjerovatnije će se uputiti i prema Skupštini i nakon toga bi se išlo u implementaciju te odluke. Znači, mi imamo podršku udružanja Farmer i mljekare Mligor, danas smo dobili podršku od premijera, a ako dobijemo podršku Vlade i Skupštine, onda bi te aktivnosti započele u februaru – pojasnio je ministar Imamović.

Što se tiče uposlenika mljekare, njihov radno-pravni status bi prestao i oni bi imali prava na svoja potraživanja u periodu kada su imali status uposlenika.

– Stečajni sudija i stečajni upravitelj, odnosno stečajna Skupština povjerilaca, odlučiće u kojem obimu će se njima ta nadoknada izvršiti. U stečajnom postupku će se raspraviti i o namirenju drugih potraživanja, kao što su doprinosi i porezi, potraživanja dobavljača, itd. i sama vrijednost stečajne mase će odlučiti u kojem obimu će se oni namiriti – kazao je danas v.d. direktora mljekare Murat Rašidović.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.