• OBJAVLJENO: 27.12.2012.
Održana 4.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Prihvaćena inicijativa za izgradnju fontane-spomen obilježja komandantu Zaimu Imamoviću
Sjednica Vlade BPK Goražde

Sjednica Vlade BPK Goražde

Na današnjoj 4.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ovlastila je državne službenike Muhameda Hadžića i Ahmeda Šunju da do izbora novih ministara obavljaju poslove iz nadležnosti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, odnosno Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline.

Ministar za privredu ovlašten je da zaključi Ugovor o pružanju usluga izrade Kantonalnog operativnog plana odbrane od poplava za područja uz površinske vode II kategorije na teritoriji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa odabranim ponuđačem, Zavodom za vodoprivredu iz Sarajeva.

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport dobio je od Vlade saglasnost za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje redovnih učenika u osnovnim i srednjim školama i redovnih studenata koji nisu osigurani po drugom osnovu sa kantonalnim Zavodom zdravstvenog osiguranja.

Saglanost Vlade za potpisivanje Ugovora o redovnom prijevozu učenika, povratnika koji vozare na putnom pravcu Goražde-Podkozara-Miljeno-Međurječje, za školsku 2012/2013.godinu sa «Živojević-bus» d.o.o. Goražde dobio je i ovlašteni predstavnik Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice.

Vlada je danas prihvatila i inicijativu Ministarstva za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za izgradnju fontane-spomen obilježja komandantu Zaimu Imamoviću u Goraždu te zadužila Ministarstvo za urbanizam da putem Kantonalnog stambenog fonda pokrene postupak nabavke građevinskog zemljišta, pribavljanje projektne dokumentacije u skladu sa odabranim idejnim rješenjem i druge postupke kod nadležnih organa s ciljem pribavljanja potrebnih dozvola i saglasnosti za izgradnju ovog spomen obilježja.

Zbog nedovoljnog broja prijava, Vlada je donijela zaključak o ponovnom raspisivanju konkursa za imenovanje predsjednika i članova Skupštine JP RTV BPK Goražde. Istovremeno, razriješena je stara i privremeno imenovana nova Skupština ovog javnog preduzeća.

Danas je odobrena i isplata novčanih podsticaja poljoprivrednicima po različitim osnovama, kao i podsticajna sredstva za šumarstvo za ovu godinu.

Odobreni su i transferi boračkim udruženjima, koji se odnose na redovnu pomoć i podršku projektima, rješavanje stambene problematike, te pomoć u rješavanju socijalnog statusa ratnih vojnih invalida.

Vlada je danas odobrila i redovne tranše za kantonalnu RTV i Sportski savez, novčana sredstva za Dom za stara i iznemogla lica, kao i sredstva za nabavku 13o higijensko-prehrambenih paketa za socijalno ugrožene građane.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.