• OBJAVLJENO: 31.12.2012.
Za osiguranike Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde
Od prvog januara 2013.godine počinje sa primjenom nova lista esencijalnih lijekova

Copy of 100_3891

Na temelju federalne Odluke i Odluke o osnovnom paketu zdravstvenih prava, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donijela je Odluku o primjeni nove Esencijalne liste lijekova koja se na području našeg kantona počinje primjenjivati od 01.01.2013.godine. Tim povodom, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde Ferid Pleh organizovao je danas press konferenciju kako bi građane Bosansko-podrinjskog kantona upoznao sa ovom veoma bitnom odlukom. Press konferenciji su prisustvovale i direktorica Doma zdravlja Goražde dr. Sabina Gušo i dr. Olga Hasanbegović.

Sa novom Esencijalnom listom lijekova stavljena je van snage lista iz 2006.godine, a njena primjena, prema riječima direktora Pleha, potpuno pada na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde, bez učešća građana u njenom finansiranju.

„ Lista je daleko šira i omogućuje primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti drugačiji pristup prema građanima kada je u pitanju zadovoljavanje potreba građana za lijekom, dok to u prethodnom slučaju nismo imali pa se Zavod zdravstvenog osiguranja nalazio u ulozi refundiranja jedne vrste troška kada je u pitanju lijek koji građanin nije mogao finansirati, a naročito troškova za lijekove koje se odnose na potrebe liječenja djece. Mi ćemo nakon ispitivanja realizacije ove liste doći u situaciju da formiramo i B novu listu u kojoj će biti naznačeni i lijekovi koji to do sada nisu i koji se ne nalaze na A listi, a koji su neophodni za liječenje naših osiguranika“ – naglasio je direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Ferid Pleh.

Za finansiranje Esencijalne liste lijekova u 2013.godini Zavod zdravstvenog osiguranja BPK Goražde planirao je sredstva u iznosu od dva miliona konvertibilnih maraka. Novčana sredstva koja su data u prvobitnom Finansijskom planu neće biti dovoljna za pokriće tih troškova, svjesni su u Zavodu zdravstvenog osiguranja, ali zato postoje rebalansi finansijskih planova i iznalaženje dodatnih izvora prihoda.

„ Izvore prihoda po ovom osnovu možemo posmatrati na više načina a jedan od njih jeste učešće Vlade kantona po svim odlukama i zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast. Vlada BPK Goražde bi trebala učestvovati u finansiranju nedostatnih sredstava, ukoliko se za to iskaže potreba, a s druge strane će ta potreba biti utvrđena sa 31.03.2013.godine kada vidimo koliko će iznositi mjesečni izdati trošak.

Na temelju toga, pokušaćemo odmah iznaći dodatna sredstva, da ne bismo kao u ostalim kantonima morali da pribjegavamo mjerama koje nisu popularne, a to je da zabranjujemo dalje propisivanje lijeka sa liste. Vodeći se iskustvom iz ostalih kantona to nećemo dozvoliti, nego ćemo pokušati da obezbijedimo dodatna sredstva ukoliko se za to ukaže potreba. S obzirom na činjenicu da ovdje govorimo o neophodnom lijeku, mi po strukturama starosnoj, polnoj i strukturama bolesti ljudi utvrđujemo i taj parametar je prisutan kod utvrđivanja potrebne količine lijeka“-riječi su direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Ferida Pleha.

O karakteristikama Esencijalne liste lijekova sa stanovišta struke govorila je dr. Olga Hasanbegović  ističući da je novina o broju preparata koji se nalaze na ovoj listi te kriterijima za njihov odabir.

„Pri izradi same Esencijalne liste komisija je vodila računa o kriterijima koji su važili za izradu liste a vodilo se računa i o proizvođaču, generičkom imenu, komercijalnom imenu zavisno od proizvođača, preparatu koji je registrovan, odnosno certifikatu koji je bio dodijeljen od Agencije za kontrolu kvaliteta lijeka. Na osnovu tih kriterijuma je i formirana ova Esencijalna lista i ona u svom dijelu sadrži sve omjere. Ja mogu reći da je naša Esencijalna lista prilično široka i sadrži 134 preparata vezano za generičko ime lijeka, odnosno 634 oblika lijeka koji se odnose na komercijalna imena. Pri odabiru preparata vodilo se računa, ne samo o generičkom i komercijalnom imenu, već i o karakteristikama lijeka, o tome da li postoji certifikat od Agencije za kontrolu kvaliteta lijeka i da li je lijek registrovan u državi Bosni i Hercegovini. Klasifikacija je rađena po preparatu koji se odnose na liječenje po sistemima, tako da je broj preparata daleko veći nego što je bio na staroj Esencijalnoj listi. Takođe, vodilo se računa o kvalitetu preparata i o pakovanju, a gledali smo i to da odaberemo preparate koji su dovoljni za liječenje do mjesec dana, odnosno o pakovanjima koja sadrže toliku količinu lijeka potrebnog za liječenje do mjesec dana“- kazala je dr. Olga Hasanbegović.

Obzirom da već od prvog januara 2013.godine Esencijalna lista lijekova postaje funkcionalna u narednom periodu, sa ove press konferencije zamolili su osiguranike da ne prave gužvu u ambulantama porodične medicine i da poštuju princip naručivanja, jer će u narednoj godini ova lista biti vitalna i dostupna, sa svim lijekovima koji su predviđeni listom, tako da nema potreba,  u onoj prvoj fazi, za stvaranje gužvi u čekaonicama i ordinacijama.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.