• OBJAVLJENO: 12.04.2010.
U Ministarstvu za privredu održan sastanak sa predstavnicima lokalnih zajednica

Kad bi se uzele u obzir sve potrebe, za Bosansko-podrinjski kanton bi trebalo više miliona KM

min-za-privredu120410b.jpg

Ministar za privredu u Vladi BPK-a Goražde Mustafa Kurtović sa saradnicima održao je 12.04.2010. godine sastanak sa predstavnicima lokalnih zajednica u sastavu BPK povodom Javnog poziva za dostavljanje prijava u svrhu dodjele pomoći iz oblasti održivog povratka, koje je državno Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice raspisalo 06.04.2010. godine. Sastanku su prisustvovali načelnik Općine Pale-Prača Asim Zec, predstavnici općina Goražde i Foča-Ustikolina te predsjednici savjeta mjesnih zajednica.

Pravo apliciranja na Javni poziv Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH imaju gradovi u BiH, Distrikt Brčko, udruženja građana povratnika, vjerske zajednice, mjesne zajednice, zadruge. Pomoć se dodjeljuje u oblastima: saniranje putne infrastrukture, vodosnabdijevanje i kanalizacija, saniranje socijalne infrastrukture (ambulante, škole, domovi kulture, vjerski i drugi objekti) i projekti zapošljavanja povratnika. Za ovu namjenu izdvojeno je 14 miliona KM.

min-za-privredu120410b2.jpg

min-za-privredu120410b3.jpg

Bosansko-podrinjski kanton ima potrebu za sredstvima u svim navedenim oblastima pa će, imeđu ostalog, prema prema Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH biti upućeni i projekti vezani za putne komunikacije i vodosnabdijevanje.

„Ovdje su posebno bitni i interesantni projekti koji se tiču uređenja putne komunikacije i to su, prije svega, putni pravci Goražde-Jabuka-Hranjen–Prača i putna komunikacija Mravinjac-Berič, te putna komunikacija Osanica-Berič-Ilovača- Faočići – Orahovice.

Istovremeno su bitni projekti vodosnabdijevanja, kao što je vodosnabdijevanje pet mjesnih zajednica sa izvorišta Starac, zatim, visinska zona Pargani-Biserna i mnogi drugi projekti. Dobro je da u Javnom pozivu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice koje će u ovoj godini podijeliti 14.000.000 KM na ime svih općina u BiH, da mjesne zajednice, pa čak i vjerske zajednice, mogu aplicirati na pojedina sredstva za uređenje domova kulture, škola i drugih objekata bitnijih za građane prije svega za povratnike.“ – kazao je ovom prilikom ministar za privredu Mustafa Kurtović.

min-za-privredu120410b4.jpg

min-za-privredu120410b5.jpg

Kako je dosadašnja praksa apliciranja prema višim nivoima vlasti bila nezadovoljavajuća, ovaj sastanak je dobra prilika da se predstavnici lokalnih zajednica upoznaju sa Javnim pozivom i animiraju da sa što kvalitetnijim projekatima apliciraju prema Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH. Također, dogovoreno je da predstavnici lokalnih zajednica zajednički razmotre prisutne probleme i ukoliko je potrebno, zajednički, u saradnji sa Ministarstvom za privredu BPK, apliciraju za neke projekte.

Sredstva koja su u dosadašnjem periodu dodjeljivana ovom kantonu sa viših nivoa vlasti su bila jako mala, a njihova raspodjela prema kantonima je bila izrazito neravnopravna.

„Upravo cijeneći negativna iskustva iz ranijih godina, agresivno nastupamo prema federalnim ministarstvima, odnosno, prema konkursima koji su u toku kod Federalnog ministarstva energetike rudarstva i industrije, kod federalnog Ministarstva poduzetništva, obrta i razvoja, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i sada prema državnom ministarstvu. Naša želja i cilj, ali i stav Skupštine Kantona i općinskih vijeća ovog kantona, je da tražimo ravnomjernu raspodjelu sredstava, ravnomjeran razvoj svih kantona u Federaciji i da se konačno i državni i federalni organi okrenu prema BPK-u i na taj način podrže građane ovog kantona i općina u njegovom sastavu.“- riječi su ministra Kurtovića.

Projekti viših nivoa vlasti su veoma dobra prilika da se budžet Bosansko-podrinjskog kantona rastereti.

Tekst ovog Javnog poziva i aplikacija se mogu preuzeti na linkovima ispod.

https://www.mhrr.gov.ba/Javni_poziv/Javni%20poziv%20OP%20v5.pdf

https://www.mhrr.gov.ba/Javni_poziv/Aplikacija%20OP%202010%20ver%205.doc

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.