• OBJAVLJENO: 21.04.2010.
Visoka delegacija SDA BiH posjetila Bosansko-podrinjski kanton Goražde i sastala se sa članovima Vlade BPK-a

Podrška sistemskom rješenju finansiranja Kantona

delegacija_sda_posjeta210410b.jpg

Delegacija Stranke demokratske akcije BiH, predvođena predsjednikom stranke Sulejmanom Tihićem, posjetila je 21.04.2010.godine Bosansko-podrinjski kanton Goražde.
Premijer Federacije BiH Mustafa Mujezinović, koji se takođe trebao nalaziti u sastavu ove delegacije, iz opravdanih razloga, otkazao je svoj dolazak u Goražde.

delegacija_sda_posjeta210410b1.jpg

delegacija_sda_posjeta210410b2.jpg

Najviši zvaničnici SDA BiH susreli su se u Goraždu sa Premijerom i članovima Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa kojima su razgovarali o aktuelnim problemima u funkcionisanju Kantona i njegovoj ekonomskoj održivosti. Razgovarano je o pomoći Vlade Federacije u rješavanju infrastrukturnih problema i u realizaciji bitnih projekata iz oblasti privrede i poljoprivrede na području Bosansko-podrinjskog kantona, koji se nemalo puta osjećao zapostavljenim kad je u pitanju podrška sa viših nivoa vlasti.

Premijer BPK-a Goražde Nazif Uruči iskoristio je ovu priliku da zahvali na podršci koju SDA i njeni predstavnici u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti daju Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, sa napomenom da to ovaj kanton očekuje i u narednom periodu. Kao jedan od prioriteta, on je istaknuo postizanje finansijske održivosti ovog Kantona, što je u novčanom iznosu za ovu godinu 16,5 miliona KM potpore sa viših nivoa vlasti. Zatražena je takođe, pomoć u zapošljavanju mladih visokoobrazovanih lica, te adekvatno zbrinjavanje pripadnika Oružanih snaga BiH sa ovog područja koji će u narednom periodu ostati bez posla. Bosansko-podrinjski kanton je, kako je naglašeno, okosnica povratka izbjeglih i raseljenih lica na područje Gornje-drinske regije i njihova infrastukturna podrška, pa se i na tom planu očekuje nastavak podrške za projekte povratka. Premijer Uruči ukazao je najvišim zvaničnicima SDA i na porazni podatak da je Bosansko-podrinjski kanton jedini kanton u Federaciji čija jedna općina (općina Pale-Prača) nije povezana asfaltnim putem sa središtem kantona, a i ostali putevi, posebno u najnaseljenijim ruralnim područjima, u vrlo su lošem stanju. Loša je opremljenost i policije BPK-a, a evidentni su i drugi problemi sa kojima se zbog nedostatka finansijskih sredstava, suočavaju svi budžetski i vanbudžetski korisnici.

delegacija_sda_posjeta210410b3.jpg

delegacija_sda_posjeta210410b4.jpg

Kantonalni ministar za privredu prof. Mustafa Kurtović iznio je gostima i vrlo konkretne pokazatelje koliko su federalna ministarstva u protekle tri godine izdvajala za projekte podrške Bosansko-podrinjskom kantonu, iz kojih se može vrlo jasno vidjeti da je procenat njihovog izdvajanja bio veoma mali, a kod nekih ministarstava, kao što je federalno Ministarstvo industrije i energetike, ravan nuli.

Ukazavši ovom prilikom na značaj Bosansko-podrinjskog kantona kada su pitanju integracije ne samo u federalnom već i u drugom dijelu BiH, kao i žaljenje što federalni premijer nije mogao doći u Goražde, predsjednik SDA BiH Sulejman Tihić kazao je da je zaključak sa ovog sastanka, između ostalog, da premijer Mujezinović sa ministrima dođe narednih dana u Goražde i razgovara o konkretnim projektima, te da se održi sjednica Vlade Federacije, gdje bi se konkretno sa ministrima iz BPK-a razgovaralo o pojedinim pitanjima i problemima sa kojima se susreću.

Još jedan od zaključaka sa ovog susreta kojeg je iznio predsjednik SDA Sulejman Tihić, je organizovanje sastanka lidera vodećih političkih stranaka SDA, SBiH i SDP-a sa Vladom BPK-a , kako bi se se postigao politički koncenzus o sistemskom rješenju pitanja finansijske održivosti Bosansko-podrinjskog kantona, povećanjem koeficijenta pripadnosti prihoda ili na neki drugi način.

– Mislim da ovaj kanton to zaslužuje i da treba da stranačke interese ostavimo po strani. Treba da se uključimo i damo najbolja rješenja za ovaj kanton , jer to je interes BiH. – naglasio je Tihić.

Kako je naglasio Premijer BPK-a Nazif Uruči, koeficijent pripadnosti prihoda o kojem je bilo riječi trebao bi se sa sadašnjih 2,15, povećati na najmanje 3,53 , kako bi se postigla ekonomska održivost kantona, i kako u narednom periodu ovaj kanton ne bi potraživao grantovska sredstva od Vlade Federacije.

– Mi smo počastvovani posjetom visoke delegacije SDA Bosansko-podrinjskom kantonu. Danas smo dobili obećanja i ako nisu bili predstavnici Vlade Federacije BiH, da će na svim nivoima svi biti zaduženi da imaju posebnu opservaciju prema BPK-u. Sa druge strane, nadamo se da će se uskoro upriličiti posjeta Vlade Federacije BPK-u , kada bi analizirali u čemu će se ogledati ta konkretna podrška u ovoj godini, ali je sasvim izvjesno da bi sistem funkcionisao neophodno je tih 16,5 miliona KM. Naravno, naše potrebe su veće jer nam je potrebna realizacija različitih projekata koji su aplicirani, kako bi mi mogli bar sustizati one druge sredine u Federaciji BiH. U protivnom, funkcionisanje samog sistema radi onih koji imaju sreću da primaju platu iz budžeta nije cilj , cilj je da se otvaraju perspektive kako u infrastukturi tako i u otvaranju novih radnih mjesta, jer na sreću imamo sve više mladih koji su završili VII i VI stepen obrazovanja i koji vode se na evidenciji nezaposlenih. Mislim da svi zajedno imamo perspektivu i uz ovu podršku možemo napraviti ozbiljne iskorake, prije svega, da uspješno završimo ovu fiskalnu godinu te da otvorimo perspektive i za naredne godine.- kazao je Premijer BPK-a Nazif Uruči.

delegacija_sda_posjeta210410b6.jpg

Visoka delegacija SDA BiH, posjetila je Općinsku organizaciju SDA Goražde i firmu „Bektopreciza“, a u večernjim satima u Centru za kulturu održana je javna tribina o temi „Djelovanje SDA u aktualnim političkim odnosima“.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.