• OBJAVLJENO: 05.02.2013.
Održan prvi sastanak Pregovaračkog tima Vlade i predstavnika Nezavisnog strukovnog sindikata radnika uposlenih u zdravstvu
Dijalogom do dogovora

Copy of 100_4669

Pregovarački tim Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i predstavnici Nezavisnog strukovnog sindikata radnika uposlenih u zdravstvu održali su danas prvi sastanak na kojem su prezentirani glavni zahtjevi sindikata te izražena spremnost Vlade da se dijalogom dođe do najprihvatljivijeg rješenja.

Osnovni zahtjevi Sindikata radnika uposlenih u zdravstvu na području našeg Kantona, koji su izneseni na današnjem sastanku su usklađivanje satnice sa rastom troškova života. Oni su kako tvrdi predsjednik Sindikata Emir Baščelija, od 2007. godine kada je vršeno posljednje usklađivanje do danas porasli za 140%. Sindikat traži povećanje koje bi predstavljalo minimalno usklađivanje satnice sa troškovima života.

Mi bismo bili zadovoljni sa minimalnom satnicom, odnosno minimalnim usklađivanjem koje nam pripada po zakonu, a to je satnica 2,65 KM koja bi zadovoljila, prije svega, naše članstvo i mislim da bi sa tom satnicom ispoštovali zakonsku obavezu o usklađivanju satnice sa troškovima života- ističe predsjednik Sindikata uposlenih u zdravstvu Emir Baščelija.

Copy of 100_4674

Predstavnici Sindikata ukazali su takođe i na činjenicu da je naš Kanton po visini satnice za obračun plaća uposlenih u zdravstvu na najnižem mjestu u Federaciji BiH. Istaknuto je da su i ostali kantoni formirali pregovaračke timove koji neće pristati na nižu satnicu od navedene, te da će svi sindikati zdravstvenih radnika, poštujući principe solidarnosti, istrajati u ostvarivanju svojih prava.

Ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Gordana Oršolić složila se se sa konstatacijom da položaj uposlenika u zdravstvu na području našeg Kantona nije zadovoljavajući.

– Činjenica je da je novca u fondovima i budžetu ove godine manje, ali istina je isto tako da zdravstveni radnici u našem kantonu zauzimaju posljednje mjesto po primanjima. Znam da su naši zdravstveni radnici sigurno diskriminirani u svom radu u odnosu na neke veće kantone gdje je mnogo lakše raditi. Smatram da oni dosta rade i u jako teškim uslovima- kazala je resorna ministrica te dodala da Vlada kantona poduzimanjem mjera na novom zapošljavanju nastoji iznaći dugoročno rješenje na osiguranju potrebnih sredstava za finansiranje oblasti zdravstva.

Opravdanje za povećanje satnice predstavnici sindikata vide i u činjenici da je prihod Fonda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde sa 9 miliona KM u 2007. godini povećan na 14 miliona u 2012.godini.

– Priliv u Fond jeste veći, međutim jedan dio tog novca iz Fonda ide za zdravstvene radnike, odnosno njihove plate a drugi, mnogo veći dio, ide za pacijente, za poboljšanje uslova njihovog liječenja. Tokom prošlog mjeseca formirali smo i novu kantonalnu Esencijalnu listu koja je u skladu sa Federalnom esencijalnom listom i koja ima 685 lijekova, umjesto ranijih 140, što je odnijelo veliki dio tog novca. Ide se i na formiranje B liste i Bolničke liste koje se moraju finansirati iz tih sredstava- ističe ministrica Oršolić.

Copy of 100_4673

Kako je dogovoreno, predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja i sindikata pripremiće za sljedeći sastanak tačne podatke o plaćama uposlenih u zdravstvu i troškovima zdravstvenih ustanova na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kako bi se sagledalo stvarno stanje te razmotrili mogući načini rješenja zahtjeva sindikata.

Da bi se udovoljilo zahtjevima Sindikata uposlenih u zdravstvu na godišnjem nivou trebalo bi izdvojiti dodatnih 2.500.000 KM.

– Budžet je mnogo manji nego što je bio prethodnih godina. Mi moramo raditi da postignemo dogovor na zadovoljstvo svih, a i svi uključeni u pregovore moraju biti svjesni toga. Dakle, možemo da raspolažemo samo sa onim sredstvima koja imamo a sve preko toga, nema smisla govoriti o tome- kazao je nakon sastanka ministar za finansije Alem Mujković, član Pregovaračkog tima Vlade BPK Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.