• OBJAVLJENO: 11.02.2013.
Održana 12.redovna sjednica Vlade BPK Goražde
Usvojen prijedlog Zakona o javno-privatnom partnerstvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

 

Vlada, 12. sjednica

Vlada, 12. sjednica

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na početku današnje 12.redovne sjednice dala je saglasnost na programe utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za boračka pitanja sa ekonomskih kodova: Tekući transferi neprofitnim organizacijama i Tekući transferi pojedincima» za 2013.godinu, te odobrila sredstva u iznosu od 10.000 KM za sufinansiranje Projekta Saveza RVI „Sinovi Drine“ Goražde koji se odnosi na pružanje pravne i socijalne zaštite braniocima i članovima njihovih porodica sa prostora BPK Goražde.

Vlada je danas odobrila i Projekat UNHCR pod nazivom «Društveno-ekonomska održiva podrška interno raseljenim osobama i povratnicima, izrada strategije socijalnog stanovanja, zatvaranje kolektivnog centra «Splavište». Projekat zatvaranja kolektivnog centra Splavište koji implementira međunarodna humanitarna organizacija CRS, sa sredstvima od 65.000 KM sufinansiraće se između ostalog i iz budžeta kantonalnog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice.

Podržan je takođe i Projekt kantonalnog Zavoda za javno zdravstvo koji se odnosi na razvoj ljudskih resursa u javnozdravstvenom sektoru BPK Goražde, te odobrena tranša Domu za stara i iznemogla lica u iznosu od 20.000 KM.

U skupštinsku proceduru Vlada BPK Goražde danas je uputila prijedlog Zakona o javno-privatnom partnerstvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Njegovim donošenjem zakonski će se regulisati ova značajna oblast, a javni sektor  dobiće mogućnost da iskoristi sve prednosti ovog oblika partnerstva u završavanju poslova od javnog interesa i bržoj realizaciji infrastrukturnih i drugih projekata.

Na današnjoj sjednici, članovi Vlade BPK Goražde razmatrali su i informaciju o projektu „Perspektive razvoja u kantonu Goražde“ kojim se definišu preduslovi, tematske oblasti i organizacija saradnje sa Tehničkim fakultetom u Beču.

Usvojen je takođe i Program utroška sredstava Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK-a Goražde sa ekonomskog koda Tekući transferi neprofitnim organizacijama za 2013.godinu, kao i Zaključak o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i ministru za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za nastavak razgovora sa Fudbalskim klubom «Olimpik» Sarajevo.

Vlada je odobrila i redovnu tranšu za januar JP RTV BPK Goražde u iznosu od 25.000 KM, kao i avans od 10.000 KM Rukometnom klubu Goražde za nastavak takmičarske sezone.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Izvještaj Komisije za provođenje postupka javne nabavke u BPK-a Goražde, te donesene odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača.

U nastavku sjednice, Vlada je razmatrala nacrte Programa rada Vlade i Ciljeve i politike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013.godinu, te usvojila Program rada JU «Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde» za 2013.godinu uz dopunu da Služba u aktivne mjere zapošljavanja uvrsti i Program zapošljavanja lica iz porodica u kojima nije niko zaposlen, pod uslovom da su radno sposobni.

Vlada je usvojila i Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove BPK-a Goražde za 2012.godinu uz preporuke šta treba da sadrži budući izvještaj te ocjena rada, a prijedlozi Zakona o inspekcijama u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i Operativnog plana na suzbijanju sive ekonomije, rada na crno i nepoštivanja radničkih prava razmatraće se, kako je odlučeno, na posebnoj radnoj sjednici Vlade.

Na kraju sjednice, ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice informisala je Vladu o toku pregovora sa Sindikatom zdravstva kao i o neutemeljenim i netačnim tvrdnjama predsjednika Sindikata Kantonalne bolnice Elvedina Hamzića o Esencijalnoj listi lijekova, iznesenim u Dnevniku RTV BPK u petak, 08.februara.

Vlada će, kako je danas istaknuto, nastaviti pregovore sa Sindikatom zdravstva, te pri tom ispitati da li se u potpunosti poštuju prava i obaveze koje su obje strane usaglasile prilikom potpisivanja Opšteg kolektivnog ugovora.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.