• OBJAVLJENO: 25.04.2010.
Ministar za privredu Mustafa Kurtović posjetio sjedište Misije UN za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu

privreda250810b.JPG

Ministar za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Mustafa Kurtović razgovarao je 23.08.2010.godine u sjedištu Misije UN-a za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu sa rezidentnim koordinatorom UN-a u Bosni i Hercegovini koji je ujedno šef misije UNDP-a (United Nation Development Program) gospodinom Jurijem Afanaievom i njegovim saradnicima. Na sastanku je razgovarano o programima koje će UNDP implementirati u narednim godinama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Posebno je bilo govora o sanaciji i rekonstrukciji putnih pravaca u ruralnim područjima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a pomenuti su i pilot projekti mini farmi koji bi se implementirali u općinama Pale-Prača i Foča –Ustikolina.

Prema informacijama dobijenim na navedenom sastanku, UNDP će sa aktivnostima otpočeti u oktobru mjesecu tekuće godine.

Pored ovih projekata bilo je govora i o zbrinjavanju socijalnih kategorija u smislu izgradnje stambenih jedinica za oko 50-80 porodica, što bi imalo za rezultat zatvaranje kolektivnih centara na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Sve aktivnosti UNDP-a će se odvijati u naredne četiri godine, a kao što je već rečeno, početak implementacije će biti u oktobru tekuće godine.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.