• OBJAVLJENO: 31.08.2010.
Privremeno riješen problem odlaganja smeća sa prostora općine Goražde

Data saglasnost za privremenu lokaciju u općini Novo Goražde

potpisivanje310810b.jpg

U zgradi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 31.08.2010.godine potpisan je Ugovor o zakupu zemljišta na određeno vrijeme za privremeno odlaganje čvrstog otpada sa prostora općine Goražde. Uz prisustvo premijera BPK-a Nazifa Uručija, Ugovor su potpisali direktor JKP“6. mart“ Goražde Sadik Silajdžić i direktor GIP AD „Drina“ iz Opštine Novo Goražde Miladin Krunić, a saglasnost na ovaj Ugovor potpisali su i načelnici ove dvije općine Muhamed Ramović i Dalibor Nešković.

potpisivanje310810b1.jpg

potpisivanje310810b2.jpg

GIP AD „Drina“ izdaje na određeno vrijeme JKP“6.mart“ zemljište za odlaganje čvrstog otpada koje se nalazi u naselju Mašići, u površini od 5.331 m2, na period od 60 dana sa mogućnošću produženja ugovora, a JKP „6. mart“ Goražde se obavezalo da će redovno održavati zemljište i čistiti ga od rasturanja otpada, a po prestanku izvršiti sanaciju deponije prekrivanjem zemljom, minimalne debljine od 20cm.

Prema riječima direktora „JKP 6.mart“ Goražde Sadika Silajdžića, ovo je dobar korak da se riješi trenutno stanje.

„ Obzirom da se u gradu nalaze velike količine smeća, JKP“6. mart“ angažovaće sve svoje snage da u naredna dva do tri dana grad očistimo od smeća, a za to vrijeme tražićemo daljnja rješenja.- izjavio je Silajdžić.

potpisivanje310810b3.jpg

Zadovoljstvo što će se nakon potpisivanja ovog Ugovora grad osloboditi nagomilanog otpada izrazio je i Premijer BPK-a Nazif Uruči, koji je kazao da će trebati puno vremena kako bi se došlo do pravog rješenja.

„Očekujem da će lokalna zajednica biti inicijator svih projekata i termin plana aktivnosti kada i na koji način riješiti ovo pitanje trajno. Kanton je u skladu sa svojim ingerencijama kontinuirano uključen u rješavanje svih ovih pitanja i nastaviće i u budućnosti, jer to je obaveza prije svega prema građanima, a sa druge strane, postoje i zakonske obaveze koje se odnose na ingerencije kantona, Federacije i lokalne zajednice, tako da ćemo zajedničkim radom, kao što smo otklonili i ovu agoniju zatrpavanja Goražda smećem, riješiti ovaj problem trajno. Trajno rješenje je ucrtano u Prostornom planu BPK-a; to je lokacija „Trešnjica“ i mislim da će se općina Goražde, kao i druge općine sa područja Gornje- drinske regije opredijeliti da riješe ovo pitanje na jednoj zajedničkoj deponiji.“- riječi su Premijera Uručija.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.