• OBJAVLJENO: 22.02.2013.
Održana 14.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Usvojeni prijedlozi Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon

Copy of 100_4902

 Na danas održanoj 14.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon. Iako tek slijedi sveobuhvatna reforma u ovoj oblasti u skladu sa evropskim normativima, u ovom zakonu urađene su manje izmjene, koje se odnose na oporezivanje automata za igre i zabavu, parking prostora, benzinskih pumpi i zemljišta upotrebljenog za benzinsku pumpu, te kako bi se određene odredbe ovog zakona dodatno razradile, s ciljem povećanja efikasnosti njihove implementacije.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Infomaciju Ministarstva za finansije o formi i sadržaju Nacrta  Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o reprogramu obaveza po osnovu III Stand by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, koja je takođe upućena Skupštini na razmatranje.

Na današnjoj sjednici razmatran je i utvrđen Prijedlog Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Prema riječima ministra za privredu Demira Imamovića, ovim zakonom uvode se i neki novi podsticaji u odnosu na postojeći, te vrši usklađivanje sa federalnim propisima. Implementiraće se kroz pet modela podrške poljoprivrednim proizvođačima: model podsticaja proizvodnje, kapitalnih ulaganja, ruralnog razvoja, podrške zapošljavanju i ostalih vrsta ulaganja.

Saglasnost Vlade dobili su i programi utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za privredu: Program podrške razvoju poduzetništva i obrta i Program podrške Mljekari Milgor za 2013. godinu, u iznosima od 200.000 KM, odnosno 150.000 KM. Kad je riječ o Programu podrške goraždanskoj mljekari, njegova svrha je sanacija i pokretanje ovog privrednog društva kao i pokretanje kapaciteta za preradu mlijeka u mliječne proizvode.

Vlada je dala saglasnost i na nacrt Sporazuma između Kantona i Općine Goražde o načinu raspodjele 79 dograđenih potkrovnih stanova u ulicama M. Tita, Jusufa Duhovića i Meha Drljevića u Goraždu, a usvojen je i Nacrt Strategije za prevenciju maloljetničke delinkvencije i nasilja u školi sa akcionim planom.

Između ostalog, Vlada je razmatrala i usvojila Elaborat Glavne centralne komisije za popis sredstava, obaveza i potraživanja na dan 31.12.2012.godine, te dala saglasnost na Pravilnik o organizaciji rada JU «Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde».

Vlada je odobrila i Program jačanja konkuretnosti na tržištu rada Službe za zapošljavanje pod nazivom „Prvo radno iskustvo“ za osobe sa visokom i višom stručnom spremom kroz volonterski rad, za čiju je realizaciju Služba obezbijedila 84.000 KM.

Članovi Vlade na današnjoj 14. sjednici usvojili su i Odluku o odobravanju novčanih sredstava za pomoć u rješavanju socijalnog statusa RVI za mjesec januar 2013.godine u iznosu od 16.000 KM, kao i odluke o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija i za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za isti mjesec.

Usvojena je i Odluka o odobravanju akontativne isplate novčanih sredstava sportskim klubovima federalnih i državnih nivoa/rangova takmičenja u iznosu od 24.500 KM, te odobrena redovna tranša Sportskom savezu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec januar .

Vlada je danas imenovala Upravni odbor Kantonalne bolnice, predsjednika i članove Skupštine JP Radio-televizije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i školske odbore OŠ «Ustikolina» Ustikolina, OŠ «Prača» Prača i JU OMŠ «Avdo Smailović» Goražde.

Imenovan je takođe i Odbor za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995.godina u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Na kraju današnje sjednice, Vlada je usvojila Program obilježavanja 1.marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine .

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.