• OBJAVLJENO: 01.10.2010.
Ministarstvo za privredu

Potpisani ugovori na ime dodjele subvencija javnim preduzećima sa područja BPK-a Goražde za 2010. godinu

privreda_potpisivanje_ugovora_subvencija-011010b.jpg

Nakon potpisivanja ugovora o dodjeli podsticaja za oblast turizma, 01.10.2010. godine u Ministarstvu za privredu organizovano je i potpisivanje ugovora o dodjeli subvencija javnim preduzećima, za šta su u budžetu BPK-a Goražde za 2010. godinu planirana sredstva u iznosu od 85.000,00 KM.

privreda_potpisivanje_ugovora_subvencija-011010b1.jpg

privreda_potpisivanje_ugovora_subvencija-011010b3.jpg

Ugovore je, u ime Ministarstva, potpisao ministar Mustafa Kurtović, a sredstva će biti dodijeljena slijedećim javnim preduzećima:

  • Veterinarska stanica Goražde,
  • RTV BPK-a Goražde,
  • „Bosansko-podrinjske šume“,
  • Kulturno-informativni centar Prača,
  • Sportsko-kulturno privredni centar Goražde,
  • JKP „Ušće“ Foča-Ustikolina,
  • JKP „Prača“ Prača i
  • JKP „6.Mart“ Goražde.

privreda_potpisivanje_ugovora_subvencija-011010b4.jpg

privreda_potpisivanje_ugovora_subvencija-011010b5.jpg

„Cijeneći tešku ekonomsku situaciju, a posebno situaciju u javnim preduzećima na području BPK-a Goražde i zahvaljujući razumijevanju Vlade i poslanika u Skupštini BPK-a Goražde, osam javnih preduzeća dobiće poticajna sredstva, kako bi riješila bar neke od svojih problema. Iznos odobrenih sredstava se kreće u rasponu od 6.400,00 KM do 16.700,00 KM. Najveći iznos sredstava dobilo je JKP „6. Mart“, cijeneći da ono ima izuzetno odgovornu ulogu, prije svega na održavanju grada i vodosnabdijevanju, a mislim da će i ostali subjekti biti zadovoljni odobrenim sredstvima. Moram naglasiti da mi nismo zadovoljni sa iznosom sredstava planiranih u budžetu i cijenimo da se u budžetu za narednu godinu treba planirati znatno više sredstava za ovu namjenu“ – kazao je ministar Kurtović.

Predstavnici javnih preduzeća ovom prilikom izrazili su zahvalnost Vladi BPK-a Goražde na odobrenim sredstvima, a posebno resornom ministarstvu putem kojeg se ova sredstva realizuju.

privreda_potpisivanje_ugovora_subvencija-011010b6.jpg

privreda_potpisivanje_ugovora_subvencija-011010b7.jpg

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.