• OBJAVLJENO: 28.02.2013.
Press konferencija ministra za pravosuđe i direktora kantonalne Uprave za inspekcijske poslove
Sutra početak Akcije na suzbijanju “sive” ekonomije, rada na “crno” i nepoštivanja radničkih prava

Copy of IMG_0195

Na osnovu Odluke o mjerama na poboljšanju standarda stanovnika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,  Vlada  je na jednoj od svojih redovnih sjednica usvojila Operativni plan akcije na suzbijanju sive ekonomije, rada na crno i nepoštivanja radničkih prava (01.mart 2013-30. april 2013.godine). Nosilac aktivnosti u provođenju Akcije je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove  a uključeno je i šest resornih ministarstva na čelu sa Ministarstvom za pravosuđe, upravu i radne odnose.

Tim povodom, danas su ministar za pravosuđe Admir Pozderović  i direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Midhat Hadžiomerović upriličili press konferenciju na kojoj je bilo riječi  o razlozima donošenja ovog plana te o samoj organizaciji.

Prema riječima ministra Pozderovića, akcija će se provoditi na terenu u naredna dva mjeseca. Očekuje se značajnije suzbijanje prakse neizdavanja fiskalnih računa, rada na crno u registrovanim i neregistrovanim djelatnostima, a rezultat bi trebao biti smanjenje broja nezaposlenih.

„ Imamo situaciju da radnici čak i oni koji su registrovani kao zaposleni ne budu prijavljeni, gdje imamo narušavanje radničkih prava. Ovom akcijom će biti kontrolisano sve što je regulisano Zakonom o radu. Između ostalog,  biće kontrola ugovora o radu, isplata plaće i prekovremenog rada te da li u preduzeću  postoji sindikalna organizacija. Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose će redovno informisati Vladu BPK ,jednom sedmično ili u roku od 15 dana, a o rezultatima Akcije i javnost će biti blagovremeno obavještena“ –kazao je na današnjoj press konferenciji  ministar za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde Admir Pozderović.

Admir Pozderović

Admir Pozderović

Nosilac aktivnosti će ostvariti punu saradnju i koordinaciju sa Kantonalnim poreznim uredom u provođenju aktivnosti iz Operativnog plana. U Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove formirani su timovi koji se sastoje od dva inspektora koji će provoditi aktivnosti na terenu, a pored redovnog radnog vremena, u skladu sa Operativnim planom kontrola, kontrola će se provoditi  i u popodnevnim, noćnim i jutarnjim satima. Napravljen je plan kontrole  za naredne dvije sedmice, nakon čega će se napraviti presjek i podvući rezultati same Akcije te plan daljih aktivnosti.

„Želim da naglasim da su svi uposlenici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove dobili određena zaduženja i zadatke, tako da nema sumnje da nećemo adekvatno odgovoriti zadatku. Ovom prilikom želim da kažem da smo mi radili određene kontrole i ranije , međutim , izgleda da ima raznih inputa da  je to uzelo malo više maha na području našeg kantona. Ukoliko bude potrebno, mi možemo tražiti pomoć i od Federalne uprave za inspekcijske poslove, tražili smo uključivanje i Direkcije za robne rezerve, jer u slučaju pojave roba koje nemaju adekvatnu dokumentaciju , ići će se na oduzimanje robe koja će biti adekavatno lagerovana. Mi ćemo zakonske normative provesti do krajnjih granica, onako kako zakon nalaže,  pa ćemo vidjeti rezultate“-riječi su direktora direktora Kantonalne uprave za inspkecijske poslove Midhata Hadžiomerovića.

Finalno sumiranje i objavljivanje rezultata ove akcije biće objavljeno 30. aprila 2013.godine.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.