• OBJAVLJENO: 25.10.2010.
Ministarstvo za finansije

Održan sastanak sa predstavnicima budžetskih korisnika

.ministarstvo-za-finansije-251010b.jpg

U cilju informisanja budžetskih korisnika o odobrenim operativnim planovima za oktobar 2010. godine te donesenoj Uredbi o naknadama i drugim materijalnim pravima koje nemaju karakter plate, u organizaciji Ministarstva za finansije 25.10.2010. godine održan je sastanak sa predstavnicima budžetskih korisnika, kao i predstavnicima općina u sastavu BPK-a Goražde.

Na sastanku je, takođe, bilo govora i o pripremama za izradu Izvještaja o izvršenju budžeta BPK-a Goražde za prvih devet mjeseci 2010. godine kao i o trenutnom stanju kada je u pitanju punjenje budžeta BPK-a Goražde.

ministarstvo-za-finansije-251010b1.jpg

Prema riječima resornog ministra Muhidina Pleha, za prvih devet mjeseci iz budžeta BPK-a odobrena su sredstva u iznosu od 27.603.000 KM, što je za 3.500.000 manje u odnosu na zahtjeve budžetskih korisnika.

Obzirom da se nalazimo u posljednjem kvartalu budžetske 2010. godine, ministar je pomenuo i potrebu skorog planiranja budžeta za 2011. godinu, ali će o tome biti više riječi u narednom periodu zbog toga što još uvijek ne postoje tačni pokazatelji potrebni za njegovu izradu.

ministarstvo-za-finansije-251010b2.jpg

Naime, BPK-a Goražde još uvijek nije donio Zakon o platama državnih službenika i namještenika koji će iziskivati dodatna sredstva u budžetu, a trenutno je u skupštinskoj proceduri. Pored toga, još nije poznato ni u kojoj mjeri će budžet BPK-a Goražde biti podržan sa viših nivoa vlasti, a poznatno je da ovaj kanton nema dovoljno izvornih prihoda i da njegovo funkcionisanje uveliko ovisi o finansijskoj potpori sa federalnog nivoa.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.