• OBJAVLJENO: 25.03.2013.
Posjeta učenika osnovne škole u Ilovači Ministarstvu za pravosuđe
Razgovarano o pravnoj uređenosti oblasti volonterizma u našem kantonu

Copy of 100_5169

Učenici Osnovne škole „Hasan Turčalo Brzi“ u Ilovači koji rade na projektu pod nazivom „Nedostatak i zloupotreba volonterizma“, predvođeni glavnom koordinatoricom projekta nastavnicom Elvedinom Arnaut, posjetili su Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose gdje su sa resornim ministrom Admirom Pozderovićem razgovarali o svom projektu te zakonskoj uređenosti ove oblasti na području našeg kantona i Federacije.

Osnovni cilj ovog projekta jeste podizanje svijesti o volonterizmu u našem društvu, a namjera učesnika je, da u njegovim okvirima realizuju i ciljeve kao što su uvođenje stalne volonterske sekcije u školama na području BPK Goražde i osnivanje Udruženja volontera. Pored toga, svrha projekta jeste i poticanje aktivnog učešća mladih u društvu radi prepoznavanja stvarnih problema građana te mjera javne politike koje se mogu primjeniti u njihovom rješavanju.

Takođe, želja učesnika projekta je da iniciraju i eventualno donošenje kantonalnog Zakona o volontiranju  budući da je ova oblast nedavno zakonski uređena i na nivou Federacije.

Zakonom o volontiranju FBiH, volontiranje je opisano kao aktivnost od interesa za Federaciju kojom se doprinosi poboljšanju kvaliteta života, aktivnom uključivanju građana u društvene procese i razvoju humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva.

U istraživanju provedenom u okviru ovog projekta utvrđeno je da je na području BiH u programe volontiranja uključeno samo 4,5 posto građana, dok je broj volontera u ostalim evropskim zemljama znatno veći.

Učenici Osnovne škole u Ilovači predstaviće se sa svojim projektom na ovogodišnjem kantonalnom takmičenju iz Civitasa koje će se održati 5. aprila 2013. godine u Goraždu.

Copy of 100_5166

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.