• OBJAVLJENO: 26.03.2013.
Održana 19.sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Data saglasnost ministru za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje ugovora sa studentima koji su ostvarili pravo na dodjelu studentskog kredita u studijskoj 2012/2013. godini

Copy of IMG_0843

Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za privredu, Vlada je na početku svoje 19.redovne sjednice donijela Odluku o raskidu Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE «Kolina 4» na rijeci Kolini u općini Foča-Ustikolina sa koncesionarom „SHPP“d.o.o. Sarajevo, te stavila van snage odluke o dodjeli koncesija na istoj rijeci za mini- hidrocentrale «Kolina 5» i «Babina voda», sa privrednim društvom „Energa“ d.o.o. Sarajevo. Prema obrazloženju resornog ministra, raskid Ugovora i stavljanje van snage odluka o dodjeli koncesija, urađeni su iz razloga što koncesionar nije ispunio svoje obaveze iz Ugovora o dodjeljenoj koncesiji, a u drugom slučaju, što nije okončao postupak zaključivanja ugovora o koncesiji. Pored ovog, Vlada je razmatrala i mjeru o naknadi štete, a na nekoj od narednih sjednica Vlade biće razmotreni i drugi koncesioni ugovori koji su zbog neispunjavanja obaveza koncesionara dovedeni u pitanje.

Na današnjoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  je usvojila Izvještaj Komisije za provođenje Konkursa za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija, studentima I i II ciklusa studija te dala saglasnost ministru za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje ugovora sa studentima koji su ostvarili pravo na dodjelu studentskog kredita u studijskoj 2012/2013. godini. Pored ove odluke kojom je pravo na kredit stekao 181 student sa područja Bosansko-podrinjskog kantona, Vlada je nakon rasprave jednoglasno donijela zaključak da se, mimo utvrđenih kriterija, na listu za dodjelu kredita dodatno uvrsti i 7 studenata iz porodica šehida i poginulih boraca, kao i studenti iz porodica čiji je prosjek mjesečnih primanja ispod 200 KM. Sredstva za ove namjene, kako je istaknuto, obezbijediće se iz budžeta resornog ministarstva, kao i iz povrata kredita od korisnika koji su uposleni.

Copy of IMG_0846

Vlada je usvojila i zaključak o utvrđivanju konačnog Plana raspodjele sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013.godinu REDOVNI PROGRAMI-kvalitetni sport (priprema i takmičenje), kantonalni savezi, školski sport, sportska rekreacija (sport za sve). Nakon iscrpne rasprave o raspodjeli i ne baš tako malih srestava koji se iz budžeta BPK izdvajaju za sportske klubove, Vlada je usvojila više zaključaka koji će doprinjeti njihovoj efikasnijoj upotrebi. Tako je od Sportskog saveza zatraženo da sklopi ugovore sa sportskim klubovima i sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport; da se jedan promil ovih sredstava izdvaja za kupovinu opreme školama, da Ministarstvo pokuša iznaći sredstva i za Auto-moto BPK  Goražde, za sufinansiranje brdske auto trke „Ustikolina“ 2013. Od rukometnih i košarkaških klubova traži se osnivanje kantonalne lige, angažovanje profesora i nastavnika tjelesnog odgoja sa Biroa za zapošljavanje za rad u predškolskim ustanovama i nižim razredima osnovnih škola, a angažovanje penzionera na volonterskoj osnovi. Jedan od zaključaka je izrada Strategije sporta i osnivanje Fonda za finansiranje vrhunskog sporta, kao i traženje odgovornosti od sportskih klubova koji odbiju učestvovanje na višem rangu takmičenja.

Vlada je danas usvojila i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka, te visini koeficijenta uposlenih u JP RTV BPK Goražde d.o.o. Goražde.

Copy of IMG_0848

Iako je bio na dnevnom redu, Vlada je odložila upućivanje u skupštinsku proceduru Nacrta Zakona o državnoj službi, o kojem će biti vođena dodatna rasprava na radnoj sjednici Vlade zakazanoj za četvrtak.

U nastavku sjednice, Vlada je u skupštinsku proceduru uputila Nacrt Zakona o ministarstvima i drugim tijelima Kantonalne uprave, te usvojila Odluku o transferu sredstava za parlamentarne političke partije u Skupštini BPK Goražde.

Odobrena su takođe i sredstava za pomoć u rješavanju socijalnog statusa RVI za mjesec februar 2013.godine, kao i sredstva nosiocima sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde- klubovima koji se takmiče u većem rangu takmičenja te interventna sredstva za odlazak sportista na Balkansko prvenstvo u karateu.

Vlada je usvojila i Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za februar 2013.godine te donijela Odluku o utvrđivanju visine koeficijenta za obračun novčanih i drugih materijalnih davanja po osnovu socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom.

Na kraju sjednice, Vlada je dala saglasnost Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove za raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih mjesta inspektora, te naložila direktoru ove Uprave da za narednu sjednicu pripremi detaljnu Informaciju o efektima pojačnog inspekcijskog nadzora na suzbijanju „sive“ ekonomije, rada na „crno“ i poštivanja radničkih prava, koji se od početka marta provodi na području Kantona.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.