• OBJAVLJENO: 27.03.2013.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Objavljeni rezultati kantonalnog takmičenja iz engleskog jezika

Copy of IMG_0858

Nakon danas održanog kantonalnog takmičenja iz engleskog jezika na kojem su učestvovali učenici 9. razreda osnovnih škola, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport objavilo je rezultate takmičenja.

Na takmičenju je učestvovalo ukupno 18 učenika, a najbolje rangirani učenici su:

Redni broj

Ime i prezime učenika

Škola

Broj osvojenih bodova

1. Vedin Klovo OŠ„Husein ef.Đozo“ Goražde 78
2. Amina Žiga OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde 75,5
3. Aner Popović OŠ „Husein ef.Đozo“ Goražde 74
4. Amila Hubanić OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde 72
5. Aldina Omerhodžić OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići 66
6. Benjamin Rahnam OŠ „Ustikolina“ Ustikolina 58,5
7. Edita Čolo OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići 49
8. Enedina Žepčan OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde 45
9. Adžem Zenan OŠ „Husein ef.Đozo“ Goražde 42,5
10. Adna Bukalo OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača 39
11. Kerim Radmilović OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići 35,5
12. Faruk Topuz OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde 35,5
13. Elmina Deljo OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača 34
14. Lejla Pezo OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde 32,5
15. Ahmedina Hodo OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići 27,5
16. Merisa Ahmetspahić OŠ „Husein ef.Đozo“ Goražde 27,5
17. Mahir Ćorić OŠ „Ustikolina“ Ustikolina 25
18. Nejra Smajović OŠ „Prača“ Prača 11

Maksimalan broj bodova koji su učenici mogli osvojiti iznosio je 100.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.