• OBJAVLJENO: 09.12.2010.
Redovni izvještaj za 09.12.2010 u 14:00h
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Bosansko-podrinjski kanton Goražde
Kantonalna uprava civilne zaštite
Kantonalni operativni centa

R E D O V N I I Z V J E Š T A J
09.12.2010. u 14,00 h

Sa područja Općine Goražde :
Prema informacijama dobijenim od Službe civilne zaštite Općine Goražde, u proteklih 6 (šest) sati zabilježeno je sljedeće:

Stanje na području općine Goražde u odnosu na jutrošnji izvještaj je povoljnije jer je vodostaj rijeke Drine u konstantnom blagom opadanju.
Normalizacijom stanja uzrokovanom poplavama na području općine Goražde, na prijedlog OŠCZ-e Goražde Općinski načelnik je u 10,25 časova proglasio prestanak stanja prirodne nesreće na području općine Goražde. Što se tiče novonastalih klizišta najozbiljnija je situacija u naselju Grabovik MZ Goražde I , gdje su angažovani stručnjaci iz Federalnog zavoda za geologiju iz Sarajeva.

Sa područja općine Foča-Ustikolina:
Prema informacijama dobijenim od Službe civilne zaštite Općine Foča-Ustikolina, u proteklih 6 (šest) sati provode se aktivnosti na normalizaciji stanja na poplavljenom području. Vodostaj rijeke Drine i Koline je u stalnom opadanju.
Putna komunikacija Cvilin-Kožetin je sanirana i osposobljena za normalno odvijanje saobraćaja.

Sa područja općine Pale- Prača :
Prema informacijama dobijenim od Službe civilne zaštite Općine Pale-Prača u posljednjih 6 (šest) sati nije bilo promjena stanja u odnosu na jutarnji izvještaj.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.