• OBJAVLJENO: 23.04.2013.
Predsjednik kantonalne Komisije za koncesije
Koncesije na području BPK Goražde uglavnom su prirodna bogatstva

Koncesije_BPK

Na svojoj posljednjoj sjednici, Vlada BPK Goražde usvojila je Izvještaj o dodijeljenim koncesijama te efektima dodjeljenih koncesija na području Bosansko-podrinjskog kantona za 2011. i 2012. godinu.

Prema riječima predsjednika Komisije za koncesije BPK Goražde Emira Sijerčića, u Izvještaju koji su sačinili Komisija za koncesije i Ministarstvo za privredu obuhvaćene su sve dosadašnje koncesije i on će biti upućen Skupštini BPK Goražde, kako bi se i skupštinski zastupnici upoznali u kojoj mjeri se ispunjavaju koncesioni ugovori.

Kada je riječ o vrsti koncesija koje se dodjeljuju na području BPK, one se uglavnom odnose na prirodna bogatstva kao što su voda, lovišta, ribogojilišta, male hidrocentrale te nalazišta gipsa.

Do sada je na području BPK dodijeljeno 14 koncesija. Od toga, devet koncesionih ugovora je u fazi realizaciji, tri su u pripremnoj fazi dok su dvije koncesije pod upitnikom jer njihova realizacija ne ide po planu. Za jednu od njih pokrenut je i postupak raskida koncesionog ugovora.

– Istaknuo bih da su novčani efekti od koncesija u prošloj godini iznosili nešto malo više od 88.000 KM što je više za 20 posto u odnosu na 2011.godinu. U toku su aktivnosti kako bismo te prihode povećali, odnosno izvršeni su određeni ankesi ugovora u tom cilju i očekujemo da će ti prihodi u narednoj godini značajnije rasti. Sada smo uveli i jednokratnu novčanu naknadu, tako da je koncesionar dužan platiti koncesionu naknadu čim dobije koncesiju, što znači da više nismo vezani za samo iskorištavanje.

Takođe, već duži vremenski period vodimo jednu aktivnost sa „Elektroprivredom FBiH“. Radi se o mini hidrocentrali „Osanica 1“, koja je urađena neposredno iza rata, a za koju nikad nije zaključen koncesioni ugovor. Radi se o našem prirodnom bogatstvu i mi nastojimo u razgovorima sa „Elektroprivredom“ da dio sredstava, koja su oni do sada imali od te centrale, kompenzujemo. Potrebno je da s njima zaključimo ugovor, po kojem bi oni, kao i svi drugi koncesionari, plaćali koncesionu naknadu – istakao je predsjednik Komisije za koncesije BPK Emir Sijerčić.

U periodu od 2004. do 2012. godine, Bosansko-podrinjski kanton Goražde ostvario je prihode od koncesija u ukupnom iznosu od 388.000 KM, a njihovom relizacijom omogućeno je zapošljavanje 15 osoba.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.