• OBJAVLJENO: 26.04.2013.
Održana 25. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Odobrena isplata studentskih kredita za novembar

IMG_1541

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj sjednici donijela je odluku u skladu s kojom će Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH uputiti zahtjev za produženje Ugovora o korištenju bivših kasarni „Goražde I“ i „Šišeta“.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju o stanju u JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde nakon čega je donešena Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu za dodjelu koncesija za obavljanje djelatnosti lova na lovnim područjima na prostoru BPK Goražde. Takođe, donešena je i Odluka o davanju saglasnosti na godišnje planove gospodarenja ovim lovištima.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada je dala saglasnost na Plan o izmjenama i dopunama Plana raspolaganja nepokretnom i pokretnom imovinom koja se ne koristi za 2013. godinu, nakon čega je utvrđen Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za raspolaganje imovinom putem specijalne pogodbe sa privrednom društvom „Bekto Precisa“ d.o.o. Goražde koji je upućen u dalju skupštinsku proceduru.

IMG_1554

Vlada je danas utvrdila i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JU „Služba za zapošljavanje“ BPK Goražde koja je, takođe, upućena Skupštini u dalju proceduru.

Nakon davanja saglasnosti na Program Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport o utrošku sredstava sa ekonomskog koda 614200 – Ostali grantovi pojedincima (isplata stipendija), Vlada je donijela Odluku o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate studentskih kredita studentima sa područja BPK Goražde za studijsku 2012/13. godinu. Odobrena isplata odnosi se na mjesec novembar 2012. godine.

Vlada je donijela i Odluku o prihvatanju projekta Radio-televizije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pod nazivom „Profesionalna orijentacija – upisna politika“. Osnovni cilj ovog projekta, čija realizacija bi trebala započeti nakon donošenja Plana upisa učenika u srednje škole u školskoj 2013/14. godini, je upoznavanje učenika i roditelja sa zanimanjima koja se upisuju u narednoj školskoj godini, kao i pomoć učenicima pri izboru budućih zanimanja.

Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama BPK Goražde i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru.

Takođe, data je saglasnost i na Pravilnik o uslovima, načinu i kriterijima za dodjelu stambenih jedinica u vlasništvu BPK Goražde borcima i članovima njihovih porodica.

Vlada je danas usvojila Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za mart, te je dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ovom Ministarstvu.

Do kraja sjednice, Vlada je dala saglasnost i na Program manifestacije “Dani otpora” u BPK Goražde za 2013. godinu.

IMG_1549

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.