• OBJAVLJENO: 26.04.2013.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova BPK Goražde
Potpisan Sporazum koji omogućava korištenje baze za razmjenu podataka iz baze Interpola

IMG_1559

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je posjetio direktor Agencije za koordinaciju policijskih tijela BiH Himzo Selimović.

Na sastanku sa ministrom Nerminom Džambegovićem i komesarom Uprave policije Ešefom Hurićem, na kojem je razgovarano o poboljšanju međusobne saradnje i na kojem je iskazano opredjeljenje za zajedničko djelovanje s ciljem osiguranja što bezbjednijeg ambijenta za život građana, potpisan je i Sporazum koji omogućava  korištenje baze za razmjenu podataka iz baze Interpola koji će, kako je istaknuto, doprinjeti  mnogo većoj operativnosti i efikasnijem radu  policije.

Na današnjem sastanku, direktor je upoznat i sa dosta teškom materijalno-tehničkom situacijom u Ministarstvu unutrašnjih poslova BPK Goražde.

„Razumijemo da je ekonomsko-socijalna situacija jako složena u cjelini,  ali smatramo da sigurnost treba da bude jedan od prioriteta vlasti,  te da se, uprkos svim poteškoćama, iznađe način kako bi se obezbijedio minimum kako materijalno-tehničke opremljenosti tako i statusa uposlenika ovog,  ali i svih ministarstava i agencija u BiH. Kada su u pitanju Ministarstvo sigurnosti i agencije koje djeluju u okviru ovog Ministarstva, moram reći da je zaista  očigledna i evidentna podrška i napor koji resorni ministar ulaže prema Vijeću ministara za adekvatnu podršku te opremljenost i obezbjeđenje uslova za što bolji i efikasniji rad“ – istaknuo je danas direktor Agencije za koordinaciju policijskih tijela BiH Himzo Selimović.

IMG_1558

U Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi policije BPK Goražde ističu da će pristup ovoj bazi podataka biti od velikog značaja  za rad policijskih službenika.

„To će sigurno u velikoj mjeri pomoći policijskim službenicima u toku obavljanja poslova iz njihove nadležnosti i samim tim uvezati u još čvršću saradnju ovo Ministarstvo i Upravu policije sa državnim agencijama u sprovođenju zakona. Mislim da ćemo u narednom periodu, u saradnji i razgovorima koje ćemo imati, mi kao Ministarstvo i BPK Goražde,  Direkcija za koordinaciju policijskih tijela i Ministarstvo sigurnosti BiH, iznaći mogućnosti da na tom planu napravimo određene pomake i napredak“ – istakao je ovom prilikom ministar unutrašnjih poslova BPK Goražde Nermin Džambegović.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.