• OBJAVLJENO: 26.07.2013.
Skupština BPK Goražde
Zasjedala Komisija za boračko-invalidsku zaštitu Skupštine BPK Goražde

Copy of IMG_3377

Prije nego što se nađe pred poslanicima u Skupštini BPK Goražde Prijedlog zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u BPK danas je razmatrala i skupštinska Komisija za pitanja boračko-invalidske zaštite, izbjeglih i raseljenih lica i povratnika.

Sjednici je prisustvovao i ministar za boračka pitanja Zijad Briga koji je članove komisije upoznao sa novinama u ovom zakonu.

Kako je istaknuto, predviđeno je uvođenje pet novih prava za članove boračkih populacija što će sa dosadašnjim pravima činiti set od ukupno 30 dopunskih prava koja će moći koristiti pripadnici boračke populacije na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Takođe, došlo je i do poboljšanja ranijih rješenja iz ove oblasti što će u konačnici omogućiti njegovu lakšu implementaciju te podići transparentnost trošenja budžetskih sredstava na veći nivo.

Kako bi se pripadnicima ove populacije omogućilo što lakše ostvarivanje njihovih prava iz resornog ministarstva najavljeno je da će se nakon donošenja ovog zakona uraditi i brošura sa detaljnim uputstvima o načinu ostvarivanja tih prava.

Treba naglasiti da su u Prijedlog zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u BPK ugrađeni i neki od prijedloga iznesenih na tematskoj sjednici Skupštine, posvećenoj analizi stanja u oblasti boračko-invalidske zaštite u BPK Goražde.

Kako nije bilo primjedbi na ponuđeni prijedlog, Komisija je predložila Skupštini donošenje ovog zakona.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.