• OBJAVLJENO: 22.08.2013.
Ocjena Centra civilnih inicijativa (CCI)
POMACI U EFIKASNOSTI I DINAMIČNOSTI RADA VLASTI U BPK GORAŽDE

Copy of IMG_2573

Parametri tokom monitoringa rada Skupštine i Vlade BPK Goražde za prvih šest mjeseci 2013. godine govore da su se rezultati u odnosu na prva tri mjeseca tekuće godine značajno poboljšali u oblasti efikasnosti i dinamičnosti rada – ocjena je Centara civilnih inicijativa.

-Imajući u vidu rezultate monitoringa u posljednjih sedam godina, možemo da konstatujemo da su oni za šest mjeseci 2013. godine daleko najbolji – navodi se u izvještaju CCI-a o rezultatima monitoringa rada Skupštine i Vlade BPK Goražde za prvih šest mjeseci ove godine.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je od 1. januara do 30. juna održala ukupno 28 redovnih sjednica. Prema šestomjesečnom planu, Vlada je planirala usvojiti 92 mjere, a zaključno sa 30. junom realizovano je 65 ili 70,5 posto.

Također, prema Programu rada, Vlada je za prvih šest mjeseci od planiranog 21 zakona realizovala 18-16 zakona je utvrđeno u formi prijedloga, a dva u formi nacrta, pa je Vlada svoj zakonodavni plan za prvih šest mjeseci 2013. godine ispunila sa 85,5 posto.

-To je ujedno i najbolji rezultat postignut od kada se vrši monitoring – naglašavaju u CCI-u.

Ističu i veliki broj neplaniranih mjera koje je Vlada razmatrala i usvojila. Naime, Programom rada Vlade za prvih šest mjeseci planirane su 92 mjere, a tokom istog perioda Vlada je razmatrala čak 554 mjere, što govori da čak 462 razmatrane mjere nisu planirane šestomjesečnim Programom rada.

Kako navode u CCI-u, to ukazuje na potrebu za boljim planiranjem i radom u skladu sa Programom rada, a ujedno pokazuje da je maksimalnim angažmanom moguće pustići daleko bolje rezultate.

Značajna povećanja realizacije programskih mjera su, dodaju u ovoj organizaciji, evidentirana i kod većine ministarstava.

U odnosu na prva tri mjeseca 2013. godine, kada je čak 50 posto ministarstava završilo prvi kvartal bez ijedne realizovane planirane mjere, prvih šest mjeseci Ministarstvo za boračka pitanja na čijem je čelu ministar Zijad Briga, realizovalo je 100 posto svog šestomjesečnog plana.

Pohvale zaslužuje i, navode u CCI-u, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport (ministar Dževad Adžem), koje je imalo daleko veći broj planiranih mjera za ovaj period, a uspjeli su ga ostvariti sa 93 posto.

Vidan pomak u realizaciji plana je zabilježen i u Ministarstvu za pravosuđe, na čijem je čelu ministar Admir Pozderović, koje je realizovalo svoj plan sa 91 posto. Zatim, veoma dobru realizaciju imalo je Ministarstvo unutrašnjih poslova na čelu sa Nerminom Džambegovićem, koje je realizovala plan sa 89 posto.

Za razliku od Vlade, Skupština BPK Goražde nije napravila veći iskorak u realizaciji plana, tvrde u CCI-u.

Naime, svojim Programom rada za prvih šest mjeseci, Skupština je predvidjela usvojiti 83 mjere, a usvojeno je tek 23 ili 27 posto. Također, prema Programu rada za prvih šest mjeseci 2013. godine, Skupština je planirala razmatrati i usvojiti 26 zakona, a zaključno sa 30. junom, realizacija je na nivou od 13 zakona ili 50 posto plana.

-To ukazuje na činjenicu da je Skupština, prilikom izrade Programa, nerealno planirala i vjerovatno isto tako loše koordinirala s Vladom prilikom kreiranja Programa – ocjena je CCI-a.

Sa aspekta dinamike rada, Skupština je u prvih šest mjeseci 2013. godine održala 11 zasjedanja, tj. sedam redovnih, dvije tematske, jednu vanrednu i jedan nastavak sjednice, te je u odnosu na isti period prošle godine došlo do povećanja.

Drugim riječima, Skupština je održavala u prosjeku dvije sjednice u mjesecu, što je, kažu u CCI-u, za pohvalu imajući u vidu činjenicu da je prošle godine bilo perioda kada Skupština nije zasjedala i po tri mjeseca uzastopno.

Jedan od pozitivnih pomaka je i usvajanje Budžeta u zakonom predviđenom roku, tj. do 31. decembra 2012. godine, što je prvi put od kada se vrši monitoring ove institucije.

Ipak, upozoravaju u CCI-u, stabilnost budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde uveliko je ugrožena u budućem periodu iz razloga što je zabilježen jak pad prihoda od indirektnih poreza, koji su čak za sedam posto manji o odnosu na isti period 2012. godine.

Prema izvještaju Ministarstva za finansije o izvršenju Budžeta BPK Goražde za period 1. januara do 30. juna 2013. godine, ukupni prihodi za prvih šest mjeseci ove godine ostvareni su u iznosu od 13.731.920 KM, što u odnosu na planirane prihode predstavlja izvršenje od svega 70 posto i za četiri posto su manji u odnosu na isti period prošle godine.

U CCI-u naglašavaju da i dalje postoji opravdana bojazan da se Bosansko-podrinjski kanton Goražde u narednom periodu, pored jakog pada prihoda od indirektnih poreza, suočava sa još jednim ozbiljnim problemom – prispjećem obaveza prema MMF-u.

Prema otplatnom planu, u ovoj godini predviđeno je da po ovom osnovu prispije 4.600.000 KM, koje BPK Goražde nije u stanju izmiriti, niti su ta sredstva predviđena u Budžetu za 2013. godinu.

-Budžet će i ove godine, kao i prošle, biti dodatno opterećen plaćama koje će biti isplaćivane članovima Vlade na raspolaganju. To znači da je samo 6 mjeseci 2013. godine za ovu namjenu isplaćene oko 80.000 KM (neto). Sve to ukazuje na veliki oprez prilikom donošenja odluka, kako od strane Vlade, tako i Skupštine, pri čemu posebno treba obratiti pažnju kod izvršenja Budžeta – saopćeno je iz CCI-a.

(Fena)

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.