• OBJAVLJENO: 26.10.2013.
Vlada BPK Goražde sinoć nastavila 51.redovnu sjednicu
Zatraženo hitno sprečavanje nelegalne gradnje objekata na vodnom dobru rijeke Drine

Copy of IMG_4761

U nastavku 51.redovne sjednice, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je i primila k znanju Informaciju Ministarstva za privredu o nelegalnoj gradnji u vodotoku rijeke Drine i aktivnostima na njegovoj zaštiti. Tom prilikom, Vlada je usvojila zaključke u kojim se od Federalne i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i Agencije za vodno područje Save traži da hitno poduzmu mjere, svako iz svoje nadležnosti, s ciljem sprječavanja nelegalne gradnje.

Vlada je zadužila, takođe, općine Goražde i Foča-Ustikolina da dostave podatke o izdatim urbanističkim saglasnostima i građevinskim dozvolama za izgradnju objekata na zemljištu ili dijelu zemljišta označenim kao vodno dobro ili javno vodno dobro rijeke Drine ili susjednom zemljištu koje se s njim graniči.

Vlada BPK Goražde traži od nadležnih policijskih, poreskih i inspekcijskih organa da se utvrdi odgovornost svih pravnih i fizičkih lica koja su učestvovala u aktivnosti gradnje objekata u vodnom dobru u vodotoku rijeke Drine kao investitori ili izvođači radova, bez pribavljenih vodnih akata, stoji u usvojenim zaključcima Vlade BPK Goražde.

Ova informacija biće, kako je odlučeno, proslijeđena i Vladi Federacije te nadležnim isntitucijama.

Na ovoj sjednici Vlada je utvrdila i Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa i odobravanju projekta javno-privatnog partnerstva koji je upućen prema Skupštini BPK. Radi se o projektu podrške u osiguranju povoljnih uslova za stanovanje za mlade radnike kroz izgradnju stambeno-poslovnog objekta „Lamela H2“, poznatijeg kao „Zgrada za mlade“.

Na prijedlog Ministarstva za urbanizam, Vlada je donijela i Odluku o pokretanju postupka za izradu kantonalne Strategije neprofitno-socijalnog stanovanja.

Vodeći računa o zaključku Skupštine BPK-a, Vlada je donijela odluku da se  JP RTV BPK Goražde iz Programa podrške javnim preduzećima Ministarstva za privredu isplati dio sredstava u iznosu od 37.000 KM.

Do kraja sjednice, Vlada je razmatrala poslanička pitanja i inicijative te se izjasnila o amandmanima na Ustav Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji će se naći na zasjedanju Skupštine u ponedjeljak.

Copy of IMG_4754

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.