• OBJAVLJENO: 29.10.2013.
Premijer i ministar za privredu
Sastanak sa direktorom Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Copy of IMG_4874

Premijer i ministar za privredu u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Emir Frašto i Demir Imamović, sastali su se danas sa direktorom Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof.dr. Tarikom Kupusovićem.

Razgovarano je o izradi Studije izbora lokacija, plaža i kupališta na rijeci Drini u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde čiji je nosilac ovaj Institut.

Studijom treba obuhvatiti lokacije koje su sa vodoprivrednog aspekta pogodne za izgradnju plaža i kupališta (jezera) na obalama rijeke Drine u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, a sama studija bi predstavljala polaznu osnovu za definisanje načina korištenja priobalja rijeke Drine, imajući u vidu da je u toku i izrada Prostornog plana BPK Goražde za period 2008-2028.godina.

Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde iniciralo je izradu ove studije s ciljem poboljšanja turističke ponude i privlačenja potencijalnih investitora, a njena izrada olakšaće i ubrzati zakonsku proceduru  dobivanja prethodne vodne saglasnosti.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.