• OBJAVLJENO: 22.11.2013.
Privatizacija MGIP „Drina“
BPK Goražde uložiće reviziju na presudu Višeg suda u Podgorici

Copy of IMG_5371

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Frašto i sekretar Vlade Emir Sijerčić održali su danas sastanak sa direktoricom Agencije za privatizaciju BPK Minom Kusturicom i kantonalnim pravobraniocem Mensurom Delahmetom.

Na sastanku kojem je prisustvovao i predstavnik kantonalnog Ministarstva pravosuđa Asim Plakalo, donesena je odluka da se uloži revizija na presudu Višeg suda u Podgorici kojom se odbija žalba Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na presudu Osnovnog suda u Podgorici u predmetu utvrđivanja prava vlasništva na podbilansnu imovinu preduzeća MGIP „Drina“ Goražde.

Dogovoreno je također da se izvrši dopuna revizije od strane direktorice kantonalne Agencije za privatizaciju kojom će se obrazložiti pravna snaga akata privatizacije, odnosno da u skladu sa zakonom oni predstavljaju javnu ispravu i pravni osnov sticanja prava vlasništva u postupku privatizacije.

Predloženo je Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da se pokrene postupak kod sudova Federacije BiH za utvrđivanje koju imovinu su u postupku privatizacije kupili dioničari dioničarskog društva GPD „Drina“ d.d. Goražde.

U skladu sa pokrenutim postupcima, pokrenut će se i preispitivanje validnosti Uvjerenja izdatog od strane Kantonalnog suda BPK Goražde na osnovu kojeg su sudovi Crne Gore zasnovali presude, kojima je utvrđeno pravo vlasništva nad podbilansnoj imovini preduzeća MGIP „Drina „ Goražde u Crnog Gori, istaknuto je danas.

Copy of IMG_5376

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.