• OBJAVLJENO: 26.11.2013.
Ministar za boračka pitanja i ministar za finansije
Sastanak sa predstavnicima Koordinacije boračkih udruženja

Copy of IMG_5496

U Ministarstvu za boračka pitanja danas je održan sastanak sa predstavnicima Koordinacije boračkih udruženja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Sastanku na kojem je razgovarano o isplati mjesečnih tranši prema boračkim udruženjima, projektima udruženja, rebalansu Budžeta za ovu te Nacrtu budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2014. godinu, prisustvovali su ministar za boračka pitanja Zijad Briga i ministar za finansije Alem Mujković.

Kada je riječ o isplati zaostale tranše za boračka udruženja, rečeno je da će se u Budžetu osigurati sredstva za njenu isplatu, kao i sredstva za realizovane projekte udruženja na koje je svoju saglasnost dalo ovo Ministarstvo.

Prema riječima ministra Zijada Brige, rebalansom Budžeta BPK Goražde za ovu godinu osigurat će se potrebna sredstva za finansiranje prioriteta utvrđenih Zakonom o dopunskim pravima boraca, dok će finansiranje kapitalnih transfera, zbog nedostatka sredstava, biti preneseno u narednu budžetsku godinu.

Pri izradi Nacrta budžeta BPK Goražde za narednu godinu vodilo se računa da se ispoštuje  skupštinska odluka, prema kojoj Budžet Ministarstva za boračka pitanja ne bi trebao iznositi manje od 5 posto od izvršenja Budžeta BPK Goražde za prethodnu godinu, istaknuto je danas.

Takođe je naglašeno da će prioritet Vlade i u narednom periodu biti osiguranje potrebnih sredstava za finansiranje zakonom regulisanih obaveza prema pripadnicima boračkih populacija, a što se tiče raspodjele sredstava po ekonomskim kodovima u Budžetu resornog ministarstva za 2014. godinu, ona će se raspoređivati prema prioritetima utvrđenim zakonom, kao i u dogovoru sa boračkim udruženjima.

Copy of IMG_5493

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.