• OBJAVLJENO: 29.11.2013.
Sa 56.redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Usvojeni prijedlog rebalansa za 2013. godinu i Nacrt Budžeta BPK za 2014.godinu

Copy of IMG_5514

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 56.redovnoj sjednici utvrdila je  prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta BPK Goražde za 2013. godinu, kao i nacrt Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona za 2014.godinu, koji su upućeni u dalju skupštinsku proceduru.

Prijedlog rebalansa Budžeta BPK –Goražde za 2013. godinu utvrđen je u iznosu od 38.057.057 KM. Prema ovoj odluci, prihodi Budžeta BPK za 2013. godinu u odnosu na usvojeni Budžet smanjeni su za milion i 890 hiljada KM, ili za 5%.

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila i nacrt Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2014.godinu u iznosu od 40.482.592 KM i sa prijedlogom Zakona o izvršenju Budžeta uputila ga Skupštini BPK na razmatranje.

Usvojena je i Odluka o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na dan 31.12.2013.godine te imenovani članovi glavne Centralne popisne komisije .

Copy of IMG_5521

Vlada je razmatrala je i primila k znanju Izvještaj Komisije za nadzor i kontrolu namjenskog utroška sredstava odobrenih po Programu podrške mljekari «Milgor» d.o.o. Goražde.

Vlada je razmatrala takođe i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU «Dom za stara i iznemogla lica» Goražde za period 01.01-30.06.2013.godine i prihvatila mišljenje resornog ministarstva koji su upućeni u skupštinsku proceduru.

Domu za stara lica Vlada je odobrila 2500 litara lož ulja iz Direkcije robnih rezervi.

Vlada nije imala primjedbi na Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU «Centar za socijalni rad BPK» Goražde za prvih šest mjeseci ove godine, koji je takođe, uz mišljenje resornog ministarstva upućen Skupštini na razmatranje.

Na današnjoj sjednici razmatran je i prijedlog Ugovora o međusobnim odnosima, pravima i obavezama suosnivača Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo koji je sa svim iznijetim primjedbama Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izjeglice i Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK vraćen Kliničkom centru na doradu i ponovno razmatranje.

Copy of IMG_5526

Vlada je  dala saglasnost  JU OŠ «Fahrudin Fahro Baščelija» Goražde na potpisivanje Ugovora o izvođenju arhitektonsko-građevinskih radova na rekonstrukciji objekta za izradu centralnog grijanja te odobrila novčana sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. za mjesec oktobar 2013.godine.

Razmatrani su i izvještaji o radu osnovnih i srednjih škola, koji će takođe biti predmet skupštinskog razmatranja.

S ciljem usklađivanja sa federalnim Zakonom o električnoj energiji, u dijelu koji se odnosi na definisanje pojma i načina privremenog priključenja stambenih objekata na elektro-distributivnu mrežu, Vlada je danas usvojila i Skupštini BPK uputila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Usvojen je i Izvještaj o radu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za oktobar 2013.godine te razmatrana poslanička pitanja i inicijative.

Vlada je dala saglasnost premijeru i ministru obrazovanja za potpisivanje Sporazuma o dugoročnoj saradnji u oblasti međunarodnog transfera sistema znanja za razvoj Bosansko-podirnjskog kantona sa Evropskim centrom za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD) u Beogradu. Sporazum će, kako je istaknuto, stupiti na snagu kada ga verifikuje Skupština BPK Goražde.

Nastavak 56.sjednice Vlade BPK zakazan je u ponedjeljak 02.decembra u 09,00 sati.

Copy of IMG_5520

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.