• OBJAVLJENO: 10.12.2013.
Prezentirani rezultati akcije pojačanog inspekcijskog nadzora koja se provodi na nivou F BiH
Na području BPK Goražde zadovoljavajuće stanje

Copy of IMG_5649

Na osnovu plana koji je donesen na kolegiju direktora kantonalnih uprava za inspekcijske poslove sa federalnim direktorom, pojačana akcija inspekcijskog nadzora, sa akcentom na tržišnu i inspekciju rada, provedena je i na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

O rezultatima inspekcijskog nadzora kojeg su proveli inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove, u saradnji sa kantonalnim inspektorima na današnjoj press konferenciji govorio je direktor Uprave za inspekcijske poslove BPK- a Goražde Midhat Hadžiomerović.

Prema njegovim riječima, tokom akcije na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde nije konstatovano neko veće kršenje zakonskih propisa u odnosu na druge sredine, ali na terenu, još uvijek, dosta toga ima da se uradi.

„ Rezultati stanja na terenu pokazuju da u određenim poljima još ima dosta toga da se uradi i po tipu prijave uposlenih radnika. Ponovo je detektovan rad na „crno“, odnosno lica sa neriješenim radno-pravnim statusom. Nažalost, pronađeno je da još uvijek postoje subjekti nadzora koji posluju bez adekvatne dokumentacije i registracije. Takođe, izdavanje računa još uvijek nije na nivou na kojem bi trebalo što se tiče zakonske regulative“- istaknuo je direktor Hadžiomerović.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove  provela je već jednu takvu akciju u mjesecu martu i aprilu 2013.godine. Kada je riječ o planovima i programima za ovu godinu, direktor  Hadžiomerović ističe da će oni do kraja godine biti realizovani, a nakon toga slijede planovi i programi za slijedeću godinu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.