• OBJAVLJENO: 30.01.2014.
Održana 11. konferencija ministara pravde u BiH, predsjednika VSTV BiH i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH
I predstavnici BPK Goražde prisustvovali konferenciji

29_1_2014

Juče  je u Sarajevu održana 11. konferencija ministara pravde u BiH, predsjednika VSTV BiH i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, kojoj su prisustvovali ministri pravde svih nivoa u BiH i predsjednici VSTV BiH i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH.

Na konferenciji su razmatrani i usvojeni izvještaji Funkcionalnih radnih grupa i Izvještaji Organizacije civilnog društva „Vaša prava BiH“ o postignutim rezultatima na sprovedbi Strategije za reformu sektora pravde u BiH za period od 2009. do 2013. godine. Pored toga, razmatran je i radni dokument Strategije za reformu sektora pravde u BiH za period od 2014. do 2018. godine i pripadajućeg Akcionog plana, kao i tekst Deklaracije o uspostavi Konferencije ministara pravde u BiH, predsjednika VSTV BiH i predsjednika Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH te je dogovoren dodatni rok za usaglašavanje teksta i otvorenih pitanja.

Reforma sektora pravde u BiH u proteklih pet godina odvijala se uz značajne poteškoće i prateće rizike u složenoj političkoj situaciji u BiH, te je svakako na napredak utjecala i globalna finansijska i ekonomska kriza koja je zahvatila i BiH. Uz sve poteškoće u provođenju reforme, određeni broj očekivanih rezultata iz Strategije je postignut, od kojih kao najvažnije ističemo:

Stvorene su pretpostavke za daljnje jačanje nezavisnosti pravosudnog sistema u BiH i usklađenosti zakona koji će dodatno osiguravati vladavinu prava. Dodatno, ali ne i do zadovoljavajućeg nivoa, ojačana je odgovornost i profesionalnost nosilaca pravosudnih funkcija u  BiH, ali u narednom periodu treba raditi na daljnjem jačanju njihove odgovornosti i profesionalnosti, kao i ukupnom povećanju efikasnosti pravosudnih institucija u BiH, uz značajnije smanjenje broja neriješenih predmeta u sudovima u BiH

U oblasti izvršenja krivičnih sankcija u BiH značajno je unaprijeđen i usklađen pravni okvir, te usklađene kategorizacije zavoda i klasifikacije zavodske populacije. Izražena prekobrojnost zatvorenika u zavodima je smanjena kroz proširenje smještajnih kapaciteta entitetskih zavoda u oba entiteta, a dodatno u Federaciji BiH i primjenom drugih alternativnih mjera. U oblasti primjene međunarodnih standarda osigurano je više instrumenata nezavisnog praćenja zaštite ljudskih prava zavodske populacije.

Unaprijeđen je sistem pružanja međunarodne pravne pomoći i saradnje predlaganjem i donošenjem novih zakona, ratifikacijom konvencija i sklapanjem bilateralnih ugovora.

U izvještajnom periodu samo je dijelom uspostavljen sistem besplatne pravne pomoći u BiH. Sistem besplatne pravne pomoći na nivou BiH je predmet regulisanja Nacrta Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći kojim se pokušala osigurati jednakost građana pred zakonom kroz propisivanje, da bez obzira na entitet iz kojeg dolaze stranke u postupku pred Sudom BiH imaju besplatnu pravnu pomoć.

Poduzete aktivnosti vezane za uvođenje medijacije i drugih načina alternativnog rješavanja  sporova nisu dale očekivane rezultate i iste treba nastaviti sprovoditi i u narednom planskom periodu, s ciljem povećanja efikasnosti u radu pravosudnih institucija u BiH.

Određeni napredak je ostvaren i u oblasti reforme zemljišne administracije i privrednog suđenja, pa započete aktivnosti treba nastaviti provoditi i u predstojećem planskom periodu, s ciljem stvaranja povoljnijeg okruženja za strane investicije i održiv privredni napredak.

U proteklom periodu, kroz uspostavljene instrumente praćenja i procjene sprovedbe Strategije, osigurana je koordinacija i međusobna saradnja institucija sektora pravde u BiH.

-Cijeneći da su strateški prioriteti sektora pravde u BiH iz Strategije za reformu sektora pravde u BiH u proteklom petogodišnjem periodu djelimično ostvareni, naglašavamo potrebu da i u narednom petogodišnjem periodu nastavimo reformske aktivnosti koje doprinose ostvarenju strateških prioriteta sektora pravde u BiH-navodi se u zajedničkoj izjavi.

Izrađenim nacrtom nove Strategije nastavljaju se dosadašnje reformske aktivnosti i predlažu nove aktivnosti koje su odraz potreba daljnje prilagođavanja našeg zakonodavstva i sveukupne reforme pravosudnih institucija u BiH.

Konferenciji u Sarajevu prisustvovali su i predstavnici Ministarstva pravosuđa BPK Goražde, predvođeni ministrom Admirom Pozderovićem.

Preuzeto sa: www.mpr.gov.ba

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.