• OBJAVLJENO: 26.02.2014.
Vlada BPK Goražde održala 70.redovnu sjednicu
Usvojena kantonalna i bolnička lista esencijalnih lijekova

Copy of IMG_6910

Na današnjoj 70. redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je Odluku o listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Kantonalnu listu lijekova čini A i B lista lijekova, sa 100%, odnosno procentualnim učešćem Zavoda zdravstvenog osiguranja u cijeni lijeka.

Vlada je takođe usvojila i Odluku o listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kojom će se omogućiti efikasnije i jeftinije snabdijevanje Kantonalne bolnice Goražde sa lijekovima na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde, a pacijentima besplatna bolnička terapija.

Vlada je danas dala saglasnost premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da potpiše ugovore o pružanju usluga banjsko-klimatskog liječenja pripadnika boračkih populacija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i susjednih opština u RS sa JU RRC «Fojnica»Fojnica i ZU Lječilište «Banja –Terme-Ilidža».

Odobrene su i jednokratne novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica s prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Vlada je dala saglasnost JU OŠ «Hasan Turčalo Brzi» Ilovača za pokretanje procedure na realizaciji druge faze Projekta uvođenja centralnog grijanja u područnoj školi Osanica, kao i JU OŠ «Husein ef. Đozo» Goražde, za pokretanje procedure na realizaciji projekta «Adaptacija i opremanje defektološkog kabineta» te izradu idejnog projekta dogradnje učionica na objektu škole.

Vlada je primila k znanju i Informaciju o mogućnosti dostavljanja nekomercijalnih projekata koje bi finansirala Fondacija „Khalifa Bin Zayed Al Nahyan“ iz Abu Dhabija, kao i Informaciju u vezi postupka pretvaranja poljoprivrednog u građevinsko zemljište na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na kraju sjednice, članovi Vlade razmatrali su prijedlog dnevnog reda za današnju 30. redovnu sjednicu Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.