• OBJAVLJENO: 28.02.2014.
Realizacija interventnih mjera Vlade BPK Goražde
Dogovor oko provođenja mjera iz oblasti zdravstva

IMG_7027 - kopija

U smislu provođenja interventnih mjera na poboljšanju materijalnog položaja socijalno ugroženih lica, uključujući mjere u oblasti zdravstva koje su definisane Odlukom o interventnim mjerama zaštite građanskih, ekonomskih i socijalnih prava, donesenoj na 30. redovnoj sjednici Skupštine BPK Goražde, danas je održan inicijalni sastanak kojem su pored predstavnika resornog ministarstva, ministrice Nele Čarapić i stručnog saradnika Fahrudina Forta, prisustvovali i premijer BPK Goražde Emir Frašto, sekretar Vlade Emir Sijerčić, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde Ferid Pleh, te direktor JZU Kantonalna bolnica Fuad Rovčanin.

Na ovom sastanku razgovaralo se o predmetnim mjerama sa posebnim akcentom na:

– zabranu naplate zdravstvenih usluga od pacijenata tokom pružanja bolničkih usluga, na način usaglašen sa KZZO i

–  završetku aktivnosti na formiranju bolničke liste lijekova na teret Fonda zdravstvenog osiguranja, tako da pacijenti koji budu ležali u Kantonalnoj bolnici ne bi ubuduće morali kupovati lijekove.

Načelno su dogovorene aktivnosti oko implementacije pomenutih mjera iz predmetne Odluke Skupštine BPK Goražde, te je izražena volja i spremnost svih učesnika sastanka da se u narednom periodu, i što je moguće hitnije, poduzmu sve potrebne aktivnosti i riješe ovi problemi, odnosno realizuju naprijed pomenute interventne mjere.

Također, dogovoreno je da će se na realizaciji ovih mjera ubuduće djelovati koordinirano.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.