• OBJAVLJENO: 19.04.2004.
Izjave goraždanskih predstavnika udruženja boračkih populacija izazvale reakciju premijera BPK Goražde i ministra za boračka pitanja
Vlada uvećala budžet Ministarstva za boračka pitanja

Press

Premijer BPK Goražde mr. Salko Obhođaš i ministrica za boračka pitanja Nermana Sofović, na konferenciji za štampu, demantovali su izjave predstavnika tri goraždanska boračka udruženja o lošem odnosu Vlade kantona prema ovim udruženjima. Njihovi argumenti, kako su istakli, su brojke, a one govore o sasvim drugom odnosu vlasti prema boračkim populacijama.

“ Smatrala sam da sam do sada imala dobar odnos sa predstavnicima ovih udruženja i razočarana sam njihovim konstatacijama kako ova Vlada i premijer nisu imali razumijevanja za rad boračkih udruženja-“,kazala je na početku press konferencije ministrica za boračka pitanja Nermana Sofović. Prema njenim riječima, u 2003. godini planirana budžetska sredstva za pomoć u radu udruženja boračkih populacija ispoštovana su u 100% iznosu jer je od planiranih 67.200,00 KM, za ovu namjenu udruženjima isplaćeno 67.619,00  KM.

Udruženjima RVI BPK “Sinovi Drine” i Udruženju  porodica šehida i poginulih boraca tokom 2003.godine isplaćene su i po dvije zaostale tranše iz 2002.godine, dok su Kantonalnom savezu dobitnika najviših ratnih priznanja “Zlatni ljiljan”, koje je sa radom počelo tek u 2003. godini, retroaktivno isplaćene neke naznačene tranše, pa je tako ovom Savezu u 2003. godini isplaćeno 16.124,00 KM, sto posto više od sume od 9600,00 KM koliko je bilo planirano u budžetu.

Isplata mjesečnih anuiteta išla je uporedo sa ostalim budžetskim korisnicima, i ova udruženja, nisu nikada, imala podređeni položaj u odnosu na druge, istaknuto je ovom prilikom.

“U ovoj godini, samo za finasiranje rada udruženja boračkih populacija, za troškove struje, telefona i plaća u budžetu je planirano 70.000,00 KM. Po meni, bitnije je donošenje sistemskih rješenja i mjera čijom realizacijom će se poboljšati status svih pripadnika boračkih populacija, a u ovoj godini donesena su neka. Po prvi put, u 2004. godini, gradiće se 15 stambenih jedinica za smještaj porodica boraca, a Vlada kantona odobrila je i 100.000 KM za kreditiranje boračkih populacija u rješavanju njihovih stambenih problema. Radi se na pripremi kantonalnog zakona o dopunskim pravima boračkih populacija i pri kraju smo realizacije podizanja šehidskih nišana, jer je u 2003. godini podignuto više šehidskih nišana nego u svim godinama prije toga”- naglašava ministrica za boračka pitanja Nermana Sofović. Osim toga Bosansko-podrinjski kanton Goražde jedinstven je primjer u kome Vlada kantona finansira u cjelosti prijevoz pripadnika boračkih populacija na relaciji Goražde- Sarajevo i Goražde-Fojnica, kao i lokalni prijevoz. Iz budžetskih sredstava finansira se i klimatsko-banjsko liječenje RVI, za koje se izdvaja 80.000,00 KM, kao i zdravstveno osiguranje BIZ-a.

Premijer kantona mr. Salko Obhođaš ne vidi nijedan argument koji bi išao u prilog izjavama predsjednika RVI “Sinovi Drine”Jusufa Tutića i predsjednika Kantonalnog saveza dobitnika najviših ratnih priznanja-značke Zlatni ljiljan Riza Dacića.

“Oni, kao niti jedan predstavnik udruženja boračkih populacija, kaže premijer Obhođaš- ne bi trebali biti članovi niti jedne političke stranke, jer je očito da je sva ova priča iskonstruisana radi ostvarenja političkih ciljeva ,a ne radi dobrobiti onih čije bi interese i Tutić i Dacić trebali zastupati. Lično sam insistirao da bude podržan svaki prijedlog koji dođe iz Ministarstva za boračka pitanja, a kao prilog ovome govori podatak da u prijedlogu budžeta kantona, jedino budžet Ministarstva za boračka pitanja nije smanjen, već je on od 392.200,00 KM koliko je bilo planirano u 2003. godini, u 2004. godini uvećan na 746.300,00KM , a izdaci za boračke kategorije od 350.000,00 u 2003. godini, uvećani su na  500.000,00 KM u ovoj godini.”

Premijer Obhođaš ograđuje se od toga da je obećao da će svako ovo udruženje dobivati minimalno po 15.000,00 mjesečno za rad, jer je riječ o ogromnim sredstvima koja nisu planirana u budžetu kantona i nisu utemeljena na realnim osnovama.

“ Neutemeljene su i izjave da ignorišem predstavnike ovih udruženja i da za njih nemam vremena, ali smatram da je nakon imenovanja ministra za boračka pitanja, ovo ministarstvo mjesto gdje se prvenstveno, moraju kandidovati i rješavati sva pitanja i problemi koji postavljaju pripadnici boračkih populacija. Članstvo ovih udruženja trebalo bi analizirati istupe njihovih čelnika i ocjeniti da li su baš opravdani razlozi njihovog istupa”- riječi su premijera BPK Goražde mr. Salka Obhođaša.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.