• OBJAVLJENO: 12.03.2014.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 72.redovnu sjednicu
Skupštini predložena mjera za prevazilaženje stanja u JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde

Copy of IMG_7295

Razmatrajući na početku sjednice materijale iz oblasti Ministarstva za privredu, Vlada je dala saglasnost na program utroška sredstava u budžetu ovog ministarstva na ekonomskom  kodu „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-ruralni razvoj za 2014.godinu“.

Prema obrazloženju ministra za privredu, Programom ruralnog razvoja za 2014. godinu u vrijednosti od 100.000 KM planirano je da se odobreni projekti i zahtjevi iz 2013.godine koji se nisu mogli realizovati u toj godini zbog nedostatka finansijskih sredstava, realizuju u skladu sa Programom iz 2014. godine u koji je uvrštena rang lista odobrenih prijedloga projekata i zahtjeva.

Vlada je takođe dala saglasnost ministru za privredu da zaključi anex Ugovora o ustupanju poslova gospodarenja državnim šumama i šumskim zemljištem na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa JP «Bosansko-podrinjske šume» d.o.o. Goražde.

Vlada je dala saglasnost premijeru za potpisivanje Sporazuma sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica kojima je priznato svojstvo korisnika boračko-invalidske zaštite, a koji nemaju osiguranje po drugom osnovu.

Odobrene su i dvije jednokratne novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica.

Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport dobila je saglasnost Vlade za potpisivanje Sporazuma sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje redovnih učenika u osnovnim i srednjim školama i redovnih studenata koji nemaju osiguranje po drugom osnovu.

Ministrici je takođe odobreno potpisivanje ugovora o realizaciji provedbe obaveznog programa za djecu pred polazak u školu sa SOS dječijim vrtićem i Javnom ustanovom za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde.

U skladu sa Zaključkom Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Vlada je razmatrala moguće prijedloge mjera za prevazilaženje stanja u JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde te je predložila Skupštini razmatranje modaliteta 2 iz usvojenog dokumenta.

Do kraja sjednice, Vlada je razmatrala poslanička pitanja i inicijative sa 30.redovne sjednice Skupštine BPK Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.