• OBJAVLJENO: 31.03.2014.
Press konferencija Službe za odnose s javnošću BPK Goražde
Prezentiran rad Vlade BPK Goražde u 2013. godini

Copy of IMG_7677

Na današnjoj press konferenciji Službe za odnose s javnošću Bosansko-podrinjskog kantona Goražde predstavljen je rad Vlade BPK-a Goražde u 2013. godini.

Rezultate rada Vlade medijima je prezentirala direktorica Službe Anka Ćurovac.

Istaknuta je dobra saradnja Vlade i Skupštine koja je rezultirala donošenjem značajnog broja mjera i zakona koji omogućavaju funkcionisanje života u ovom kantonu i njegov dalji  razvoj.

Istaknuta je Odluka Vlade o mjerama na poboljšanju životnog standarda građana BPK-a Goražde, kao i Odluka o zdravstvenom osiguranju za sve građane koji žive na području ovog kantona, čija implementacija će se nastaviti i u ovoj godinu.

U oblasti socijalne i zdravstvene politike istaknuto je donošenje usaglašene Esencijalne liste lijekova, saradnja sa Turskom razvojnom agencijom TIKA, u okviru koje je pored cjelokupne rekonstrukcije, nadograđen 3. sprat na Kantonalnoj bolnici u Goraždu te saradnja sa Doğa koledžom iz Turske koji je omogućio opremanje dva odjela u goraždanskoj bolnici.

Kako bi omogućila da se nivo zdravstvene zaštite u kantonu podigne na veći nivo, Vlada je u prošloj godini intenzivirala aktivnosti na dobivanju kredita za opremanje Kantonalne bolnice savremenom dijagnostičkom opremom, a te aktivnosti, kako je poznato, prošle sedmice rezultirale su odobravanjem ovog kreditnog zaduženja.

Zahvaljujući uspješnim goraždanskim firmama i aktivnostima Vlade i u prošloj godini nastavljen je trend povećanja zaposlenosti, pa je broj zaposlenih u decembru prošle godine iznosio 6.681.

Copy of IMG_7673

– Osnovni pokazatelj koje ističem jeste zapošljavanje. Mislim da smo to uradili u planiranom obimu i da smo ostvarili preko 6.500 uposlenih prema podacima Porezne uprave – istakao je premijer BPK-a Goražde Emir Frašto.

Plan ove Vlade je i da provede reformu javne uprave, ali do sada, kako ističe premijer Frašto, po ovom pitanju nije urađeno dovoljno.

Zakon o javno-privatnom partnerstvu koji bi tebao omogućiti realizaciju korisnih projekata i dalji razvoj ovog kantona istaknut je kao jedna od pozitivnijih mjera Vlade u prošloj godini. Međutim, potencijal koji ovaj zakon sadrži u vidu javno-privatnog partnerstva još uvijek nije dovoljno prepoznat, smatra premijer Frašto.

Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica te usklađivanje sistema obrazovanja i potreba tržišta rada, u kojem je značajnu ulogu odigrala Agencija za lokalne razvojne inicijative (ALDI) takođe su aktivnosti Vlade koje se mogu izdvojiti.

Osim toga, omogućeno je otvaranje novih fakulteta na kojima se izvodi dislocirana nastava, dok je obuhvaćenost djece predškolskim odgojem i obrazovanjem bila stoprocentna.

Osigurani su uslovi za omogućavanje pravne zaštite za sve građane kroz Zavod za besplatnu pravnu pomoć čije je osnivanje omogućeno u saradnji sa UNDP-om, dok je u oblasti urbanizma i prostornog uređenja realizovana većina aktivnosti na donošenju Prostornog plana BPK-a Goražde i prodaji potkrovnih stanova u Vitkovićima te rješavanju pitanja vlasništva nad potkrovnim stanovima u Goraždu. Također, usvojen je i Plan upravljanja otpadom za period 2013 – 2018. godina.

Izneseni su takođe i statistički podaci o održanim sjednicama te posjetama službenoj web stranici Vlade BPK.

Vlada je u 2013.godini održala 63 redovne sjednice, što je u prosjeku više od 5 sjednica mjesečno.

 Na službenoj stranici Vlade u 2013.godini objavljeno je 737 vijesti o radu Vlade, koje je pročitalo 264.347 posjetilaca iz 101 države svijeta i 2246 gradova.

Broj pregleda stranica je više od pola miliona. 

Copy of IMG_7672

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.