• OBJAVLJENO: 03.03.2011.
Press konferencija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Iz budžeta BPK-a Goražde u 2010/11. godini stipendirat će se 200 studenata!

 

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 03.03.2011. godine održana je press konferencija na kojoj je bilo govora o dodjeli studentskih kredita studentima sa područja BPK-a Goražde u studijskoj 2010/11. godini.

Prema dosadašnjoj praksi, Vlada BPK-a Goražde i ove godine će iz svog budžeta izdvajati sredstva za finansiranje studentskih kredita, prema kriterijima i uslovima koje je, na prijedlog resornog ministarstva, utvrdila Vlada BPK-a Goražde. Studentski krediti dodijelit će se nakon provedene procedure objavljivanja Javnog poziva te bodovanja prijavljenih kandidata prema definisanim kriterijama.

Prema riječima resorne ministrice Alme Delizaimović, u ovoj godini studentske kredite dobiće 200 studenata sa područja našeg kantona, a po prvi put pravo na kredit imaju i studenti II ciklusa studija po Bolonji. Pri bodovanju će se, prvenstveno, uzeti u obzir deficitarnost kadrova, prosjek ocjena, kao i socijalno-ekonomski status. Tako će prednost za ostvarivanje kredita imati studenti koji pohađaju Mašinski, Elektrotehnički, Građevinski, Arhitektonski, Saobraćajni, Medicinski i Stomatološki fakultet, kao i studenti koji pohađaju fakultete za sticanje zvanja nastavnika i profesora matematike, fizike, informatike i tehničkog odgoja.

Pri bodovanju će u obzir, takođe, biti uzeti i kriteriji kao što su socijalni status studenta, pripadnost i priznanja u OS RBiH, izuzetna dostignuća u sportu te posebne kategorije studenata u koje spadaju studenti koji su ostvarili uspjeh sa prosječnom ocjenom 9 i više, studenti bez oba roditelja te studenti sa posebnim potrebama.

Ove godine kredite će, po prvi put i u nešto smanjenom iznosu, moći ostvariti i studenti Pravnog i Ekonomskog fakulteta dislocirane nastave u Goraždu. Novina je i to da će visina kredita studentima koji su ostvarili prosjek ocjena veći od 9, kao i studentima prve godine-učenicima generacije, biti uvećana za 50%., te da će ovi studenti biti oslobođeni vraćanja kredita. Studenti koji dva puta obnove godinu, kao i oni koji napuste fakultet, dužni su vratiti kredit u 100 % iznosu. Procenat vraćanja kredita nakon završetka studija, umanjivaće se prema visini prosjeka njihovih ocjena.

Ministrica Delizaimović, takođe, je istaknula da je na danas održanoj sjednici Vlade bilo govora o donošenju novih kriterija i potpuno novom načinu dodjele studentskih kredita, koji bi se trebali primjenjivati već od naredne studijske godine. U cilju osiguranja socijalno pravednije dodjele studentskih kredita, kriteriji za dodjelu bit će u potpunosti redefinisani, a izmjene će se odnositi na kriterije kao što su način dodjele, broj korisnika, način vraćanja kredita te izvore sredstava za dodjelu studentskih kredita, koji bi se, ubuduće, trebali izdvajati iz posebnog fonda.

Što se tiče stipendiranja studenata iz kategorije povratnika i raseljenih lica sa područja Gornje-drinske regije, Vlada BPK-a Goražde će donijeti posebnu odluku kojom će se definisati uslovi i kriteriji za dodjelu ovih kredita.

Tako će, studenti deficitarnih fakulteta ove godine moći ostvariti stipendije u iznosima od 150 do 250 KM mjesečno; studenti ostalih fakulteta koji studiraju van Goražda, 100 do 200 KM mjesečno, dok će studenti Pravnog i Ekonomskog faklteta dislocirane nastave u Goraždu moći ostvariti stipendije u mjesečnom iznosu od 50 do 100 KM.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.