• OBJAVLJENO: 04.04.2014.
Vlada BPK Goražde održala 75.redovnu sjednicu
Usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013.godinu

Copy of IMG_7732

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 75. redovnoj sjednici razmatrala je i usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013.godinu, kao i  Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve za istu godinu.

U periodu januar – decembar 2013. godine Budžet Bosansko-podrinjskog kantona ostvario je ukupne prihode u iznosu od 30.092.253 KM i ukupne rashode od 34.269.484 KM. Ostvareni višak rashoda nad prihodima je 4.177.231 KM.

Značajan uticaj na prikazani višak rashoda nad prihodom imalo je razgraničavanje neutrošenog dijela namjenskih prihoda koje je izvršilo Ministarstvo za finansije u skladu sa računovodstvenim propisima i instrukcijom Ureda za reviziju institucija FBiH, te izvršilo njihov prenos u 2014. godinu. Ukupno razgraničeni namjenski prihodi koji su na raspolaganju u Budžetu za 2014. godinu iznose 588.830,50 KM i da se ovaj iznos nije razgraničio, višak rashoda nad prihodima bio bi manji za iznos dijela prihoda koji su razgraničeni, istaknuto je u izvještaju.

Bitno je takođe napomenuti da je jedan dio granta iz federalnog budžeta iz 2013. (2.000.000 KM) prebačen kantonu u toku 2014. što je značajno uticalo ili će uticati na novčani tok u 2014. godini.

Copy of IMG_7740

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila i Skupštini na razmatranje uputila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde .

Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobrena su novčana sredstva za drugu, od ukupno dvanaest redovnih tranši, za 2014.godinu.

Vlada je usvojila konačan Plan raspodjele sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2014.godinu, REDOVNI PROGRAMI- kvalitetni sport (priprema i takmičenje), kantonalni savezi, školski sport, sportska rekreacija (sport za sve), sport lica sa invaliditetom, u ukupnom iznosu od 339.514,38 KM.

Nije prihvaćen prijedlog nogometnih/fudbalskih klubova Jedinstvene kantonalne lige Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za stavljanje van snage odredbe u Kriterijima za finansiranje sporta kojom se svi bodovi nogometnim klubovima u okviru ove lige umanjuju za 50 %  .

Direktoru JU OŠ «Hasan Turčalo Brzi» Ilovača odobreno je potpisivanje Ugovora o nabavci i ugradnji kotla za centralno grijanje sa OTR «Toplovod» Goražde, a JU OMŠ «Avdo Smailović» za pokretanje procedure na realizaciji Projekta «Rekonstrukcija prostorija u prizemlju škole».

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za privredu- Direkciji za ceste za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na redovnom (ljetnom) održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2014.godinu.

Saglasnost je data i  za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za izradu elaborata eksproprijacije za rekonstrukciju dijela ceste R-448  kroz naselje Splavište u dužini od 1.400 m.

Copy of IMG_7733

Ministarstvo za unutrašnje poslove dobilo je od Vlade saglasnost za izmjenu Uredbe o plaćama i naknadama policijskih službenika te za nabavku stalnih sredstava u svrhu stvaranja uslova implementacije Zakona o matičnim knjigama FBiH.

Vlada je odobrila i jednokratne novčane pomoći za 15 branilaca i članovima njihovih porodica s prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji se nalaze u stanju socijalne potrebe.

Vlada je danas donijela i Odluku o utvrđivanju visine dječijeg dodatka na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Razmatrana je i primljena k znanju informacija Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o provedenom postupku i utvrđivanju spiska lica koji ispunjavaju uslove da budu osigurani na osnovu Odluke Skupštine BPK o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u BPK Goražde za 2014.godinu.

Vlada je dala saglasnost premijeru BPK za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica koja to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu.

Sa danas utvrđenim konačnim spiskom od 37 neosiguranih lica, broj korisnika ovog prava  za koje će Vlada u 2014. godini plaćati zdravstveno osiguranje iznosiće 130.

Vlada je usvojila takođe i Odluku o novčanim pomoćima vjerskim institucijama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na sjednici je razmatran i usvojen Izvještaj o implementaciji Odluke o interventnim mjerama zaštite građanskih, ekonomskih i socijalnih prava, koji će biti upućen Skupštini na razmatranje.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.