• OBJAVLJENO: 10.03.2011.
Održan sastanak sa predstavnicima sindikata budžetskih korisnika
Osigurati nastavak konstruktivnog dijaloga i u budućnosti!

Na sastanku sa predstavnicima sindikata budžetskih korisnika održanom 10.03.2011. godine razgovarano je o Nacrtu budžeta BPK-a Goražde za 2011. godinu.

Pored premijera BPK Goražde Emira Frašta i predstavnika sindikata, sastanku su prisustvovali i ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose Radmila Janković, ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Alma Delizaimović, ministar za finansije Muhidin Pleh i ministar unutrašnjih poslova Nusret Sipović.

Nacrt budžeta za 2011. godinu okvirno je definisan, a predstavnici sindikata informisani su da će se o predloženom Nacrtu budžeta još razgovarati, kako bi se u obzir uzele sve primjedbe i sugestije, koje bi rezultirale usvajanjem što kvalitetnijeg budžeta za ovu godinu.

Predstavnici sindikata iznijeli su i svoja očekivanja, koja se najvećim dijelom odnose na usvajanje Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti BPK-a Goražde, kao i propisa kojima će biti regulisane plaće policijskih službenika i usposlenih u obrazovanju, čime će izjednačiti status svih uposlenika koji obavljaju iste ili slične poslove na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH.

Istaknuta je spremnost za nastavak međusobne saradnje i socijalnog dijaloga i ubuduće, kako bi se osiguralo nesmetano funkcionisanje svih institucija BPK-a Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.