• OBJAVLJENO: 17.03.2011.
Održana 4.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Utvrđen prijedlog Budžeta BPK-a za 2011.godinu


Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 4.redovnoj sjednici razmatrala je nacrt Budžeta BPK-a Goražde za 2011.godinu, u iznosu od 48.090.901,00 KM i u formi prijedloga uputila ga u skupštinsku proceduru. Utvrđen je takođe, i Skupštini na razmatranje poslan nacrt Zakona o izvršenju Bužeta BPK-a Goražde za 2011.godinu.

Nakon razmatranja, u skupštinsku proceduru upućeni su i finansijski planovi javnih ustanova Zavoda zdravstvenog osiguranja i Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde za 2011.godinu.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost ministrici za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za potpisivanje Sporazuma sa Zavodom zdravstvenog osiguranja BPK-a o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje djece od rođenja do polaska u osnovnu školu i lica nakon navršenih 65 godina života, te lica kojima je priznat status raseljenog lica i povratnika, ako nemaju zdravstveno osiguranje po drugom osnovu, za 2011.godinu.

Usvojen je zaključak da Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, u saradnji sa Kantonalnom bolnicom, u roku od 30 dana, revidira projekt modernizacije Kantonalne bolnice, pripremi novu tendersku dokumentaciju i uz prethodnu saglasnost Vlade BPK-a Goražde, pokrene proceduru odabira najpoljnijeg ponuđača medicinske opreme koja će se kupiti iz sredstava austrijskog kredita.

Nakon razmatranja, članovi Vlade BPK-a Goražde danas su utvrdili i Skupštini na razmatranje poslali Nacrt Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju. Za interventnu pomoć sportskim klubovima, Sportskom savezu BPK-a Goražde odobrena su sredstva u iznosu od 40.000 KM , a sredstva u iznosu od 1.200 KM odobrena su Košarkaškom klubu „Radnički „ iz Goražda za organizaciju jednog kola Kadetske košarkaške lige Kantona Sarajevo, koje bi se trebalo odigrati 19.marta u Goraždu.

Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je usvojila odluke o odobravanju novčanih sredstava za zadovoljenje egzistencijalnih potreba i finansiranje jednokratnih novčanih pomoći za liječenje i nabavku lijekova za 25 pripadnika boračke populacije, u ukupnom iznosu od 4.779 KM, kao i Odluku o odobravanju novčanih sredstava za naknadu troškova za priključenje stambenih objekata na elektroenergetski sistem za tri pripadnika boračke populacije u iznosu od 2.740 KM.

Na današnjoj 4.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona razmatrala je i usvojila Osnovu za izradu sporazuma o zajedničkoj saradnji i podršci između vlada Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Zaključeno je da se sličan Sporazum o zajedničkoj saradnji uputi i ostalim kantonalnim vladama.

Vlada BPK-a Goražde donijela je rješenje o privremenom imenovanju Huseina Bijedića na funkciju direktora Agencije za privatizaciju BPK-a, te zadužila Upravni odbor Agencije da odmah raspiše javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju.

Na kraju sjednice, Vlada je usvojila zaključak o pokretanju inicijative za ukidanje Ureda interne revizije BPK-a Goražde i stvaranje uslova da ona funkcioniše u okviru Ministarstva za finansije, te formirala radnu grupu koja će pripremiti prijedlog akata za realizaciju ovog zaključka.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.