• OBJAVLJENO: 21.03.2011.
Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
Potpisani sporazumi o obaveznom zdravstvenom osiguranju lica koja nisu zdravstveno osigurana po drugom osnovu

Ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Delila Klovo potpisala je, danas, sa Zavodom zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde sporazume o utvrđivanju naknada za obavezno zdravstveno osiguranje djece od rođenja do polaska u osnovnu školu i lica nakon navršenih 65 godina života, kao i lica kojima je priznat status raseljenog lica i povratnika, a koja nemaju zdravstveno osiguranje lica po drugom osnovu za 2011. godinu.

Na ovaj način, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ostvarit će ukupno 53 lica, a resorno ministarstvo će, u ovu svrhu, izdvajati 20 KM po jednom osiguraniku mjesečno. Potpisani sporazumi primjenjivat će se do donošenja Odluke o osnovicama i stopama i načinu obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, koju je Skupština BPK-a Goražde već usvojla u formi nacrta.

Zavod, takođe, ostvaruje redovnu saradnju sa Ministarstvom za boračka pitanja, Ministarstvom za obrazovanje te kantonalnim Centrom za socijalni rad, kako bi se osiguralo da pravo na obaveznu zdravstvenu zaštitu ostvare i lica koja to pravo ne mogu ostvariti na drugi način.

Prema riječima rukovodioca Ekonomskog sektora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde Elvedine Zec, koja je danas, u ime Zavoda, potpisala pomenute sporazume, na području BPK-a Goražde zdravstveno je osigurano 25.469 lica, od čega je 14.973 nosilaca zdravstvenog osiguranja.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.