• OBJAVLJENO: 28.04.2014.
Uoči sutrašnje sjednice Skupštine BPK Goražde
Zasjedala Ustavna i zakonodavno pravna komisija

IMG_8274

Ustavna i zakonodavno-pravna komisija Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na danas održanoj sjednici razmatrala je materijale koji će se naći naći na dnevnom redu 31. redovne sjednice Skupštine.

Razmatrani su  prijedlozi zakona o dopuni Zakona o pravobranilaštvu i izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju za koje je predloženo da se donesu po skraćenom postupku.

Takođe, razmatrani su i  nacrti zakona koji će nakon davanja saglasnosti Skupštine biti upućeni  u javne rasprave koje će organizovati resorna ministarstva u saradnji sa skupštinskim komisijama. Radi se o nacrtima Zakona o koncesijama, Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i Zakona o industrijskim zonama. Predloženo je da rok za provođenje javnih rasprava po ovim nacrtima bude do 60 dana.

Razmatrani su i prijedlozi odluka o: usvajnju Plana upravljanja otpadom BPK Goražde za period 2013-2018. godina, utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje radnika za 2014.godinu  koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu, davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu za izdavanje poljoprivrednih saglasnosti te davanju saglasnoti Premijeru BPK-a Goražde za potpisivanje ugovora o izvođenju grubih građevinskih radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta „Lamela H2-Zgrada za mlade“.

Ustavna i zakonodavno-pravna komisija predložila je Skupštini da da  svoju saglasnost na ove prijedloge.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.