• OBJAVLJENO: 29.04.2014.
Sa 31. redovnog zasjedanja Skupštine BPK-a Goražde
U proceduru javnih rasprava upućeni nacrti četiri zakona; usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta BPK-a za prošlu godinu

IMG_8307

Na prijedlog Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u dnevni red današnje sjednice Skupštine uvršten je i Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju javnog interesa i odobravanju projekta javno-privatnog partnerstva.

Skupština je po skraćenoj proceduri donijela Zakon o dopuni Zakona o pravobranilaštvu i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Usvojeni su i u proceduru javnih rasprava upućeni Zakon o javnim skijalištima, Zakon o koncesijama, Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira i Zakon o industrijskim zonama u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Javne rasprave po nacrtima ovih zakona provest će se u svim općinama Kantona u roku od 60 dana.

Donesene su i odluke o usvajanju Plana upravljanja otpadom u Bosanskopodrinjskom kantonu za period 2013-2018. godina i utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje radnika koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu za 2014. godinu.

Svojim odlukama, Skupština je kantonalnom Ministarstvu za privredu dala saglasnost za izdavanje poljoprivrednih saglasnosti, stavila van snage Odluku o utvrđivanju javnog interesa i odobravanju projekta javno-privatnog partnerstva, te dala saglasnost Premijeru BPK-a Goražde za potpisivanje ugovora o izvođenju grubih građevinskih radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta „Lamela H-2“ – Zgrada za mlade.

Usvojeni su izvještaji o izvršenju Budžeta BPK-a Goražde i utrošku tekuće budžetske rezerve za 2013. godinu, Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period septembar 2013. – februar 2014, te Izvještaj o dodijeljenim koncesijama i efektima od koncesija na prostoru BPK-a Goražde za prošlu godinu.

Skupština nije usvojila Izvještaj o izvršenju operativnog i finansijskog plana JZU Kantonalna bolnica Goražde za period januar-juni 2013. godine.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.