• OBJAVLJENO: 24.03.2011.
Održana 5.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Data saglasnost Premijeru BPK-a Goražde za potpisivanje prijenosa vlasništva nad opremom i trajnim sredstvima sa Razvojnog programa Ujedinjenih nacija na Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Na današnjoj 5. redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je Elaborat i zaključke Glavne centralne popisne komisije o popisu imovine, obaveza i potraživanja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde na dan 31.12.2010.godine. Usvojena su i Uputstva o blagajničkom poslovanju, te data saglasnost Ministarstvu za finansije za vođenje pregovaračkog postupka za odabir najpovoljnijeg ponuđača za «Sukcesivno vršenje usluga funkcionalne podrške trezorskom sistemu finansijskog upravljanja».

Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za privredu, Vlada je donijela zaključke o usvajanju izvještaja Komisije za nadzor i kontrolu namjenskog utroška novčanih sredstava po programima utroška sredstava «Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji-«Mesopromet»; «Podsticaj industrijskoj proizvodnji» i «Subvencije javnim preduzećima», te Izvještaj o utrošku sredstava Udruženju poslodavaca Bosansko – podrinjskog kantona Goražde za 2010.godinu.

Ministarstvu za boračka pitanja odobrena su novčana sredstva za jednokratne novčane pomoći 21. pripadniku boračke populacije, u ukupnom iznosu od 3.750 KM.

Vlada je za narednu sjednicu odgodila donošenje rješenja o razrješenju i ponovnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU «Dom za stara i iznemogla lica»Goražde, na period od 60 dana, s ciljem pripreme dugoročnijeg i kvalitetnijeg rješenja sastava ovog Odbora, pred kojim su ozbiljni zadaci na rješavanju problema u ovoj javnoj ustanovi.

Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada je usvojila Izvještaj Komisije za utvrđivanje vrijednosti donirane opreme od UNDP-a, te dala saglasnost Premijeru BPK-a Goražde za potpisivanje Prijenosa vlasništva nad opremom i trajnim sredstvima sa Razvojnog programa Ujedinjenih nacija na Bosansko-podrinjski kanton Goražde.

Vlada je imenovala Komisiju za provođenje Konkursa za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima, te donijela odluke o odobravanju novčanih sredstava na ime uplate I (prve) rate, od ukupno predviđenih X (deset) rata, po Ugovoru o izvođenju nastave u Goraždu Pravnog fakulteta, u iznosu od 35.236,80 KM, odnosno uplate III (treće) rate od ukupno predviđenih XI (jedanaest) rata, po Ugovoru o izvođenju dislocirane nastave Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u Goraždu, u školskoj 2010/2011.godini, u iznosu od 20.000 KM.

Vlada je na današnjoj sjednici razmatrala i Nacrt Programa rada Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde za 2011.godinu, te Srpskom Građanskom vijeću u BiH – Pokret za ravnopravnost Goražde odobrila jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1.000 KM, za obilježavanje velikog pravoslavnog praznika- Vaskrsa, kao i 40 paketa prehrambenih proizvoda i proizvoda za higijenu najugroženijim porodicama.
Razmatranje Prijedloga Zakona o inspekcijama u Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde odgođeno je za narednu sjednicu, a ministri su upoznati i sa aktivnostima koje Ministarstvo za privredu i kantonalna Direkcija robnih rezervi vode na zaštiti potrošača, odnosno puštanju određenih količina brašna u prodaju po sniženim cijenama, koje bi se sutra trebale naći u goraždanskim prodavnicama.

Na kraju sjednice, utvrđena je osnovica za obračun plaća budžetskih korisnika za mjesec mart, u iznosu od 360 KM i naknada za topli obrok u iznosu od 8,00 KM.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.