• OBJAVLJENO: 29.05.2014.
Danas zasjedala Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Odobreni podsticaji za poljoprivrednu proizvodnju

Copy of IMG_9133

Na 82.redovnoj sjednici Vlada je donijela Odluku o finansiranju Projekta JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde «Nadzor nad provedbom obaveznih imunizacija na području BPK u 2014.godini», kao i odluku o isplati novčanih sredstava za finansiranje ovog projekta.

Vlada je razmatrala i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana i Izvještaj o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za period 01.01. do 31.12.2013.godine. Ovi izvještaji su upućeni Skupštini BPK, uz zaključak da se od Zavoda zdravstvenog osiguranja traži aktivan odnos prema rješavanju interventnih mjera koje je usvojila Skupština.

Vlada je nakon razmatranja u skupštinsku proceduru uputila i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo za 2013.godinu.

Nakon usvajanja, Skupštini BPK upućen je i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JP RTV BPK-a Goražde za devet mjeseci 2013.godine.

Na današnjoj sjednici imenovana je interresorna radna grupa za izradu teksta Nacrta Zakona o pravima lica-povratnika koji se iz BPK Goražde vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta u entitetu Republika Srpska i Brčko Distrikt BiH.

Uz odobravanje sredstava za redovnu tranšu JU «Dom za stara i iznemogla lica» Goražde, Vlada je razmatrala i Informaciju o provedenim aktivnostima na rješavanju problema u ovoj javnoj ustanovi.

Copy of IMG_9135

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za privredu -Direkciji za ceste BPK Goražde za pokretanje postupka odabira najpovoljnijih ponuđača za izvođenje radova na: rekonstukciji dijela cesta R-448 kroz naselje Splavište u dužini od 1.400 metara, sanaciji ul.Ferida Dizdarevića u Goraždu u dužini od 660 metara te rekonstrukciji dijela ceste R-448, dionica Jabuka-Kriva Draga, u dužini od 2000 metara. Sredstva za rekonstrukciju ovih puteva u iznosu od 700.000 KM obezbjeđena su Programom investiranja sredstava GSM licence za 2014.godinu.

Vlada je takođe odobrila isplatu novčanih sredstava JP Veterinarska stanica d.o.o. Goražde za izvršenu preventivnu dijagnostiku, odnosno izradu mliječnih kartona, kao i podsticajna sredstva u poljoprivredi- za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka za mjesec decembar 2013.godine, uzgoj rasplodne teladi i držanje osnovnog stada ovaca i koza- prijenos sredstava iz 2013.godine.

Vlada je danas odobrila i sredstva za isplate studentskih kredita studentima s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2013/2014 godinu, za mjesec decembar 2013.godine.

Interventnu novčanu pomoć za odlazak sportista na 19. Balkansko prvenstvo u karateu dobili su karate klubovi “Holiday” i “Goražde” iz Goražda.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila upis učenika u pripremni i prvi razred Osnove muzičke škole «Avdo Smailović» i prvi razred Srednje stručne škole “Džemal Bijedić”Goražde za školsku 2014/15 godinu. Odobravanje upisa učenika u prve razrede Mješovite srednje škole “Enver Pozderović” i Srednje tehničke škole “Hasib Hadžović” prolongirano je do sastanka ministrice obrazovanja sa tripartitnim Savjedodavnim vijećem i školskim odborima ovih škola, na kojem će se razmatrati predloženi Plan upisa i opravdanost formiranja pojedinih odjeljenja, obzirom na veliki suficit kadrova na Birou za zapošljavanje.

Copy of IMG_9140
Vlada je odobrila da se iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja isplate jednokratne novčane pomoći za 20 branilaca i članova njihovih porodica s prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Odobrena su takođe i sredstva za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija i rad udruženja boračkih populacija za mjesec april 2014.godine, te sredstva za sufinansiranje troškova učešća ekipe RVI na državnom prvenstvu u streljaštvu.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova da u okviru projekta Federalnog zavoda i Vlade BPK izvrši prijem volontera u zvanju diplomirani kriminalista, odnosno bakalaureat kriminalistike, ( svih onih koji ispunjavaju uslove za obavljanje volonterskog rada , a nalaze se na evidenciji Službe za zapošljavanje BPK Goražde).

Vlada je usvojila Izvještaj o radu MUP- u BPK za april 2014.godine, te odobrila upućivanje pripadnika specijalne jedinice u Posavski kanton.

Na 82.redovnoj sjednici Vlada je usvojila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji je upućen Skupštini na usvajanje, te Uredbu o dopunama Uredbe o definisanju građevina i zahvata za koje preduvjete za odobravanje planirane promjene u prostoru utvrđuje Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline.

Copy of IMG_9139

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.