• OBJAVLJENO: 22.04.2011.
Intervju sa predsjednikom Komisije za koncesije BPK Goražde

U izgradnju 3 mini hidro-centrale na rijeci Kolini bit će uloženo oko 4 miliona KM

vijest_koncesija_220411.jpg

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj 7. redovnoj sjednici donijela je odluku o dodjeli koncesija za izgradnju 3 mini hidro-centrale na rijeci Kolini.

Prema riječima predsjednika Komisije za koncesije BPK Goražde Emira Sijerčića, u narednom periodu očekuje se potpisivanje ugovora sa koncesionarima te početak realizacije predmetnih koncesija.

„Dodijeljene su koncesije za izgradnju tri mini centrale, a radi se o mini centralama Kolina 4, Kolina 5 i Babina Voda. Koncesiju za centralu Kolina 4 dobila je firma SHPP sa sjedištem u Sarajevu, dok je koncesije za mini centrale Kolina 5 i Babina Voda dobila firma Energa d.o.o. Sarajevo i to su firme koje već imaju određena iskustva u izgradnji mini centrala na području Federacije. Firma SHPP d.o.o. Sarajevo ima namjeru uložiti oko 2 miliona KM u izgradnju centrale Kolina 4, od čega je 1,3 miliona planirano za izgradnju centrale, dok je 700.000 KM planirano lokalnoj zajedinici za izgradnju određenih puteva za koje ova zajednica iskaže potrebu. Firma Energa će u Kolinu 5 uložiti 1,4 miliona KM i 1.165.000 u mini centralu Babina Voda“ – kazao je predsjednik kantonalne Komisije za koncesije.

Koncesije su dodijeljene na period od 30 godina, a efekti od dodijeljenih koncesija ogledat će se su u angažmanu radne snage, stvaranju povoljnjijeg privrednog ambijenta i koncesionim naknadama.

„U našem kantonu aktivno je nekih 15 koncesija, a imaju i neke za koje smo prekinuli ugovore o koncesiji, jer koncesionari nisu ispunili svoje obaveze. Takođe, tu su i neke koncesije za koje tek očekujemo da će dati pozitivne efekte, kao što je koncesija na nalazište gipsa u općini Foča-Ustikolina. Očekujemo da ćemo, već od naredne godine, imati bolje efekte od ovih koje imamo sada, mada imamo koncesionare koji i sada uredno plaćaju koncesionu naknadu. U narednom periodu za neke koncesije smo planirali preispitivanje koncesionih naknada i utvrdit ćemo da li je ta koncesiona naknada adekvatna onome što koncesionari ostvaruju. Smatramo da će ovo ulaganje od oko 4 miliona, u relativno kratkom periodu, pozitivno utjecati i na razvoj općine Foča-Ustikoliona i očekujemo da će se ova sredstva uložiti u periodu od dvije godine, do kada bi ove mini centrale trebale biti u funkciji“ – istaknuo je, takođe, predsjednik ove komisije.

U narednom periodu očekuje se donošenje novog Zakona o koncesijama, kojim bi trebale biti obuhvaćene i nove oblasti u kojima se mogu dodijeljivati koncesije.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.