• OBJAVLJENO: 26.04.2011.
Sastanak kantonalnih zvaničnika sa federalnim ministrom zdravstva

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Frašto i ministrica zdravstva Delila Klovo sastali su se juče u Sarajevu sa federalnim ministrom zdravstva prof.dr.Rusmirom Mesihovićem.

Na sastanku je bilo riječi o aktivnostima koje resorno ministarstvo poduzima u vezi sa realizacijom projekta modernizacije Kantonalne bolnice nabavkom opreme iz sredstava „austrijskog“ kredita, kao i o mogućnostima izdvajanja budžetskih sredstava za pomoć ovoj zdravstvenoj ustanovi kroz budući rebalans budžeta Federacije BiH.

Razgovarano je i o pokretanju pilot projekta „Elektronska kartica“ koji bi trebao da se realizuje u Bosansko-podrinjskom kantonu. Interesantan je bio i razgovor o mogućnostima i načinima osnivanja Centra za dijalizu u Goraždu. S tim u vezi, dogovoreno je da Federalno ministarstvo inicira ovu aktivnost u što skorijem roku.

Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a trebalo bi da dostavi svoje prijedloge izmjena i dopuna Tarifnika cijena usluga na tercijalnom nivou. Posebno je istaknuta potreba imenovanja člana UO UKC Sarajevo ispred BPK Goražde, te je dogovoreno da se odmah poduzmu koraci za realizaciju ove aktivnosti. Razgovarano je i o imenovanjima zdravstvenih radnika iz BPK Goražde u Komisiju za polaganje državnih i specijalističkih ispita i Komisije za lijekove.

Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a na ovom sastanku pokrenulo je i inicijativu o formiranju odjeljenja Instituta za ocjenu radne sposobnosti u Goraždu, obzirom da postoji specijaliziran kadar, kao i inicijativu o reorganiziranju federalnog Zavoda za javno zdravstvo, u smislu da se otvore odjeljenja Zavoda u kantonima. Razgovarano je, takođe, i o mogućnostima osnivanja Staračkog doma u Goraždu, čije bi osnivanje podržalo Federalno ministarstvo, te o inicijativi da se uvede novih 10 % izdvajanja u federalni Fond solidarnosti.

Projektna ideja da specijalizacije doktora finansira Federalno ministarstvo, pri čemu bi sredine poput Goražda, u kojima postoji potreba za specijalistima, dobile veći broj doktora, bio je jedan u nizu prijedloga iznesenih na sastanku premijera BPK-a Goražde i kantonalne ministrice zdravstva sa federalnim ministrom zdravstva koji je juče održan u Sarajevu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.